Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Pobl Ifanc ar Ddiogelu

​Mae Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu yn cynrychioli barn, profiadau ac arbenigedd pobl ifanc a rhanddeiliaid.

Bydd y wybodaeth rydym wedi'i chasglu yn ein helpu i lunio ein gwasanaethau, ein dulliau gweithredu a'n polisïau i gadw pobl ifanc yng Nghaerdydd yn ddiogel. 

Mae chwe nod i'r cynllun: 

  • Bod pobl ifanc yn teimlo’n ddiogel 
  • Mae pobl ifanc wedi gwella iechyd a lles 
  • Gall pobl ifanc a theuluoedd ddeall ac asesu risg 
  • Bydd yr holl bobl ifanc yn cael mynediad at addysg a gweithgareddau a fydd yn eu helpu i baratoi at eu dyfodol
  • Cartref sefydlog i bob person ifanc a chefnogaeth gan gymuned. 
  • Mae pobl ifanc yn cael profiad o bontio cadarnhaol, byddant yn derbyn arweiniad i oresgyn eu brwydrau a chymorth i addasu i newidiadau.
Video id: SBbUjDqNbC4© 2022 Cyngor Caerdydd