Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Addysg Galwedigaethol Caerdydd

Mae ein rhaglenni Addysg Alwedigaethol Caerdydd a Cherrig Camu’n rhoi cyfleoedd gwych i bobl ifanc 11-16 oed i ennill sgiliau ymarferol a phrofiad ymarferol sy’n angenrheidiol i symud ymlaen mewn ystod o bynciau galwedigaethol cyffrous.​

Addysg Alwedigaethol (Chwaraeon, Hamdden a Datblygu)

Gwybodaeth am y cyrsiau Addysg Galwedigaethol (Chwaraeon, Hamdden a Datblygu) a gynigir i bobl ifanc 14-16 mlwydd oed.

​Rhaglen Cerrig Camu

Gwneud cais am le mewn ysgol, dyddiadau tymor ysgol, dalgylchoedd, sut i gysylltu ag ysgol. Cymorth Anghenion Addysg Arbennig.​

Diogelu Data

Gwybodaeth ynghylch sut y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth a’i chadw’n ddiogel.

(BTEC) Technoleg Cerddoriaeth a Fideo

Gwybodaeth am y cwrs BTEC Technoleg Cerddoriaeth a Fideo.

(BTEC) Mecaneg a Pheirianneg

Gwybodaeth am y cwrs BTEC Mecaneg a Pheirianneg.

(BTEC) Rhaglen Gofal Anifeiliaid

Gwybodaeth am y cwrs rhaglen Gofal Anifeiliaid.


(BTEC) Iechyd Ffitrwydd a Maeth

Gwybodaeth am y cwrs BTEC Iechyd, Ffitrwydd a Maeth.

(BTEC) Astudiaethau ar Dir

Gwybodaeth am y cwrs BTEC Astudiaethau ar Dir.

(BTEC) Mynediad i Wasanaethau Cyhoeddus

Gwybodaeth am y cwrs Mynediad i Wasanaethau Cyhoeddus.​

 


​​
​​​​​


​​ ​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​