Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Y Dreth Gyngor

​​

​​​​​ Eich Treth Gyngor ar​-lein

Edrychwch ar eich cyfrif Treth Gyngor ar-lein a derbyn eich biliau treth gyngor yn electronig.

Talu eich Treth Gyngor

Gwybodaeth am sut i dalu eich Treth Gyngor trwy Ddebyd Uniongyrchol, ar-lein neu drwy'r post .

Anhawster wrth dalu eich Treth Gyngor​

Cewch wybod pa gymorth sydd ar gael os ydych yn meddwl y gallech gael trafferth talu eich bil.​


Faint yw fy Nhreth Gyngor?

Cewch wybod eich band Treth Gyngor a'ch taliadau.

Newid cyfeiriad​​

Rhowch wybod i ni os bydd eich amgylchiadau'n newid fel y gallwn ddiweddaru ein cofnodion.

Gostyngiadau treth cyngor

E​drychwch i weld a oes gennych hawl ddisgownt ar eich bil Treth Gyngor.​

​​Newid tenantiaeth​

Gwybodaeth am gyfrifoldebau'r Dreth Gyngor i landlordiaid.

​​Methu talu eich treth gyngor

Dysgwch beth fydd yn digwydd os na fyddwch yn talu eich treth gyngor.

​ ​​

​​Gwariant blynyddol

Dysgwch am wariant blynyddol y Cyngor ac adroddiad y Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar gyfer 2023 i 2024.​

Premiymau treth gyngor

Darganfyddwch fwy am bremiymau treth y cyngor

Marwolaeth preswylydd​

Rhowch wybod i ni os oes preswyliwr wedi marw a chanfyddwch wybodaeth am daliadau’r dreth gyngor.​

 

​​
​​​​​ ​​​​​​​​ ​​​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd