Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Y Dreth Gyngor

 ​Os ydych yn cael trafferth talu’ch treth gyngor am eich bod ar incwm isel neu is, gallwch o bosib gael Gostyngiad y Dreth Gyngor. Dysgwch ragor a gwnewch gais am ostyngiad.

Os ydych eisoes yn cael Gostyngiad y Dreth Gyngor gallwch roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau.​

Os oes gennych bryderon am eich taliadau treth gyngor cysylltwch â thîm y Dreth Gyngor ar ein ffurflen gyswllt ar-lein neu drwy e-bostio’r swyddfa yn trethgyngor@caerdydd.gov.uk ​​

Oherwydd y pandemig COVID-19 rydym yn cael nifer fawr o ymholiadau. Byddwch yn amyneddgar, byddwn yn cysylltu’n ôl gynted ag y gallwn. Mae’n ddrwg gennym os yw hyn yn anghyfleus.​

Talu’ch treth gyngor

Talwch eich treth gyngor ar-lein. Dysgwch am ffyrdd eraill o dalu, gan gynnwys Debyd Uniongyrchol, drwy’r post neu gyda cherdyn credyd neu ddebyd.

Faint yw fy Nhreth Gyngor?

Dysgwch eich band a’ch taliadau treth gyngor.

E-filio'r Dreth Gyngor

Gallwch chi ddewis i beidio â derbyn biliau papur a dechrau derbyn eich biliau treth gyngor yn electronig.


Newidiadau i’ch cyfrif

Rhowch wybod i ni os yw’ch amgylchiadau’n newid fel y gallwn ddiweddaru ein cofnodion.

Fy Nhreth Gyngor ar-lein​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​

Defnyddiwch eich rhif cyfrif Treth Gyngor i fewngofnodi a gweld manylion eich atebolrwydd, y taliadau yr ydych wedi’u gwneud ac unrhyw gostau sy’n ddyledus. 

Gostyngiadau a disgowntiau ac eiddo heb eu meddiannu​

Oes gennych chi hawl i unrhyw ddisgownt neu ostyngiad treth gyngor? Dysgwch sut i'w hawlio.

Trafferth wrth dalu’ch bil

Pa gymorth sydd ar gael os ydych yn meddwl y gallech gael trafferth talu’ch bil?

 
​​​​​​
​​​​​​​​