Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwariant Blynyddol

​​​Rydym yn cynhyrchu'r cylchlythyr hwn bob blwyddyn i egluro sut mae'r dreth gyngor yn cael ei chyfrifo a sut mae'n cael ei gwario.

Mae'r cylchlythyr yn cynnwys gwybodaeth am: 

  • sut mae biliau'n cael eu cyfrifo
  • yr hyn y byddwch yn ei dalu
  • bandiau treth gyngor
  • cronfeydd ariannol y Cyngor – symiau o arian a roddwyd o'r neilltu at ddibenion penodol a rheoli llif arian
  • gwariant refeniw y Cyngor – cost gwariant y Cyngor ar wasanaethau o dydd i ddydd gan gynnwys cynnal ysgolion, gofalu am bobl sy’n agored i niwed, casglu gwastraff, cynnal a chadw priffyrdd a pharciau, a gweithredu llyfrgelloedd a lleoliadau diwylliannol
Comisiynydd Heddlu a Throseddu 


Mae cyfran o'ch treth gyngor yn mynd tuag at Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru.

​Mae'r adroddiad yn cynnwys gwybodaeth am: 

  • sut maen nhw'n cael eu hariannu 
  • eu cyllideb flynyddol


​​​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd