Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Iaith Arwyddion Prydain

Dysgwch sut ydym yn ceisio hyrwyddo mynediad gwell i wasanaethau cyhoeddus i gymunedau byddar.

Siarter ar gyfer Iaith Arwyddion Prydain (580kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymrwymiad Cyngor Dinas Caerdydd i Siarter Iaith Arwyddion Prydain Cymdeithas Fyddar Prydain

Mae Siarter yn nodi’r prif addewidion i wella mynediad a hawliau pobl fyddar. Bydd arfer da yn cael gwared ar wahaniaethu anghyfreithlon (uniongyrchol ac anuniongyrchol), yn gwella cyfle cyfartal ac yn sicrhau cysylltiadau da â chymuned fyddar Caerdydd.


Rydym wedi ymrwymo i'r addewid canlynol i:

  • Ymgynghori â'n Cymuned Fyddar leol yn rheolaidd


Wedi'i lofnodi ar 20 Chwefror 2017 gan:

  • Y Cynghorydd Phil Bale, Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd
  • Paul Orders, Prif Weithredwr Cyngor Dinas Caerdydd


Wedi’i dystio a’i gefnogi gan:

  • Dr Terry Riley OBE, Cadeirydd Cymdeithas Fyddar Prydain
  • Stuart Parkinson, Ymddiriedolwr Canolfan Pobl Fyddar Caerdydd a Gweithiwr Ieuenctid


Os oes unrhyw sylwadau neu awgrymiadau gennych mae croeso i chi gysylltu â ni.

Cysylltu â ni

© 2022 Cyngor Caerdydd