Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Tasglu Cydraddoldeb Hiliol

​​​​​​
Cyflwynwyd Tasglu Cydraddoldeb Hiliol Caerdydd rhwng mis Gorffennaf 2020 a mis Mawrth 2021.

Rhoddwyd y dasg o'r amcanion canlynol:

  • Gweithio gyda chymunedau a sefydliadau Caerdydd i wella a blaenoriaethu cydraddoldeb hiliol er mwyn sicrhau dinas gynhwysol, gydlynus, ffyniannus a chynrychioliadol. 
  • Arwain datblygwyr polisi a strategaeth Caerdydd i sicrhau bod cydraddoldeb hiliol yn cael ei gynnwys yn eu holl waith. 
  • Defnyddio pŵer cynnull y Cyngor i hyrwyddo cydraddoldeb hiliol yn y sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol, gan weithio'n agos, lle bo angen, gyda Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd. 
  • Cydgysylltu camau gweithredu ac argymhellion i hyrwyddo cydraddoldeb hiliol, gan ganolbwyntio ar ffrydiau gwaith â blaenoriaeth, a nodwyd mewn ymgynghoriad â thrigolion lleiafrifoedd ethnig y Ddinas. 
  • Adroddiad ar gynnydd ar gydraddoldeb hiliol ac effaith gyffredinol anghydraddoldeb a gwahaniaethu ar gymunedau lleiafrifoedd ethnig Caerdydd. 


Adroddiad Tasglu Cydraddoldeb Hiliol Caerdydd


Daeth y Tasglu i ben ym mis Mawrth 2022 a chyhoeddodd ei adroddiad gyda'r argymhellion uchod ochr yn ochr â dadansoddi data ac ymchwil helaeth.


Yn y misoedd a'r blynyddoedd i ddod, bydd y Cyngor yn gweithio i weithredu argymhellion y Tasglu ac yn parhau i adeiladu ar ei fentrau cydraddoldeb, gan sicrhau bod Caerdydd yn ddinas lle gall pawb ffynnu, waeth beth fo'u cefndir. 
​​​
Bydd diweddariadau pellach ar ein cynnydd o ran gweithredu'r argymhellion yn cael eu cyhoeddi ar y dudalen we hon.

Mae’r wybodaeth a geir yn y dogfennau hyn wedi’u dylunio i’w hargraffu. Mae’n bosib na fydd modd gweld popeth ar-lein.
​​


Ymatebion i'r adroddiad


Mae’r ddogfen hon yn cael ei chyfieithu a bydd ar gael yn Gymraeg yn fuan. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.
© 2022 Cyngor Caerdydd