Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Rhwydweithiau Cyflogeion

Mae gan Gyngor Caerdydd nifer o grwpiau cyflogeion sy’n cynorthwyo cyflogeion ac yn eu galluogi i wella’r ffordd y mae Cyngor Caerdydd yn gweithio fel cyflogwr.

 

Mae’r pedwar rhwydwaith cyflogeion yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at ddiwylliant Cyngor Caerdydd, gan hefyd roi gwybod i gyflogeion bod cymorth a help ar gael pe bai angen.

 
Rhwydweithiau Cyflogeion Cyngor Caerdydd (2.71mb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​

 

Rhwydwaith Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig

 

 

Mae’r rhwydwaith Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig yn grŵp diwylliannol amrywiol cefnogol, sy’n ymgyrchu i wella amlygrwydd Cyflogeion Duon a Lleiafrifoedd Ethnig.

 

 

Rhwydwaith Anabledd

 

 

Mae’r Rhwydwaith Anabledd yn cysylltu cyflogeion anabl mewn ffordd anffurfiol a chefnogol.

 

 

Rhwydwaith Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LGBT)

 

 

Mae’r Rhwydwaith LGBT yn cynnig lle cyfeillgar a chyfrinachol i gyflogeion lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu drawsrywiol gyfarfod a thrafod materion sy’n effeithio arnynt.

 


Rhwydwaith y Merched

 

 

Mae Rhwydwaith y Merched yn grŵp dynamig sy’n cynorthwyo’r broses o ddyrchafu merched yng Nghyngor Caerdydd.

 

Mae’r rhwydweithiau hyn yn gwneud cyfraniad pwysig at hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gweithle wrth sicrhau bod yr holl gyflogeion yn cael eu trin ag urddas a pharch.

Gofalwyr Rhwydwarth

Mae'r Rhwydwaith Gofalwyr yn cynnig fforwm cefnogol i gyflogeion sy'n Ofalwyr, gyda'r aelodau yn gwneud cyfraniad cadarnhaol tuag at bolisï​au, gweithdrefnau a diwylliant y Cyngor.


Am ragor o wybodaeth am unrhyw un o’n rhwydweithiau cyflogeion mae croeso i chi gysylltu â ni.

 

 

​​​​