Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Y Cynllun Cydraddoldeb Strategol a Pholisïau

​​​​​​​​​​Strategaeth Cydraddoldeb a Chynhwysiant 2020-2024 


Yn 2020 cyhoeddwyd ein strategaeth pedair blynedd newydd ar gyfer cydraddoldeb a chynhwysiant yng Nghaerdydd. Mae hyn yn cynnwys ein Hamcanion Cydraddoldeb Strategol statudol ar gyfer 2020-2024 a'r pethau y byddwn yn eu gwneud i'w cyflawni.


Gallwch weld yr atodiadau'r strategaeth:

Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i hybu cyfle cyfartal yn ein polisïau a’n strategaethau, ac wrth ddarparu pob un o’n gwasanaethau. Rydym hefyd wedi ymrwymo i sicrhau bod gan bawb gyfle cyfartal i gyflawni eu potensial.

Mae’r polisïau yma’n esbonio gweledigaeth ac ymrwymiad y Cyngor i gyfle cyfartal wrth ddarparu gwasanaethau o ansawdd i bawb sy'n byw, yn gweithio ac yn ymweld â Chaerdydd.


Dogfennau defnyddiol eraill:Mae’r cyhoeddiadau yma ar gael mewn ieithoedd a fformatau eraill gan gynnwys Braille. 

Cysylltwch â ni i am gopi neu am ragor o wybodaeth am ein cynlluniau a'n polisïau cydraddoldeb strategol. 

Crynodeb BSL o brif agweddau Strategaeth Cydraddoldeb a Chynhwysiant​ 2020 – 2024​

Video id: j66ZyLVt9a8


Cysylltu â ni

​​
​​​