Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Y Cynllun Cydraddoldeb Strategol a Pholisïau

Mae Cyngor Caerdydd, yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010, wedi adolygu ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol gwreiddiol, a gyhoeddwyd yn 2012.


Yn sgil yr adolygiad hwn, rydym wedi cynhyrchu cynllun drafft gydag amcanion cydraddoldeb newydd, dan yr enw ‘Cydraddoldeb yn gwneud gwahaniaeth i Gaerdydd’ (373kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​.  


Gweler hefyd:Mae’r amcanion cydraddoldeb sydd yn y cynllun yn dangos uchelgais Cyngor Caerdydd i gydraddoldeb wneud gwahaniaeth wrth adeiladu cymdeithas decach ar gyfer holl ddinasyddion Caerdydd, a’n helpu i gyflawni ein gweledigaeth o sicrhau mai Caerdydd yw’r Brifddinas Orau yn Ewrop i Fyw Ynddi. 


Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i hybu cyfle cyfartal yn ein polisïau a’n strategaethau, ac wrth ddarparu pob un o’n gwasanaethau.  Rydym hefyd wedi ymrwymo i sicrhau bod gan bawb gyfle cyfartal i gyflawni eu potensial. 


Mae’r polisïau yma’n esbonio gweledigaeth ac ymrwymiad y Cyngor i gyfle cyfartal wrth ddarparu gwasanaethau o ansawdd i bawb sy'n byw, yn gweithio ac yn ymweld â Chaerdydd. 
Dogfennau defnyddiol eraill:


Mae’r cyhoeddiadau yma ar gael mewn ieithoedd a fformatau eraill gan gynnwys Braille. 
Cysylltwch â ni i am gopi neu am ragor o wybodaeth am ein cynlluniau a'n polisïau cydraddoldeb strategol. 
​​​
English