Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Estyniad dros briffordd

​Mae angen trwydded estyniad adeilad arnoch i allu adeiladu strwythurau fel:

  • Balconïau 
  • Canopïau strwythurol, 
  • Bargodau adeiladau
 
Bydd angen i chi gysylltu â ni i ofyn am ffurflen gais am drwydded estyniad adeilad.

Rhowch wybod i ni os ydych wedi cael caniatâd cynllunio a rhowch gyfeirnod. 

Byddwn yn cadarnhau a oes angen trwydded arnoch ac yn rhoi'r ffurflen gais a manylion ffioedd i chi os oes angen.​


 

 

 

​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd