Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyngor a chefnogaeth tai

Cyngor a chefnogaeth yn ystod COVID-19 - Os ydych chi'n cael problemau wrth gael bwyd a hanfodion eraill​, gallwn ni helpu.

Hybiau

Cewch fanylion cyswllt, lleoliadau ac or​iau agor yr holl swyddfeydd tai trwy’r ddinas.

Help i dalu eich rhent​

Dysgwch a oes gennych hawl ai Fudd-daliadau Tai a sut mae gwneud cais amdanyn nhw. Gwybodaeth ynghylch Lwfans Tai Lleol a Thaliadau Tai yn ôl Disgresiwn.

Cymorth i Denantiaid​

Sut gallwn gynorthwyo tenantiaid sy’n agored i niwed trwy’r holl denantiaethau yng Nghaerdydd .

Cyngor ar arian

Cewch wybodaeth, cymorth a chyngor ar grantiau, budd-daliadau, cyllidebu, dyled a llawer mwy.

Help i ​​mewn i waith​​​​​​​​​​​​​​​External link opens in a new window

Mae’r Gwasanaeth Cyngor i Mewn i Waith yn rhoi cymorth cyflogaeth a digidol i unigolion sy’n chwilio am waith ar hyn o bryd neu sydd eisiau gwella eu sgiliau. 

Cyngor i Deuluoedd a Phlant​​​​​​​​​​​​​​​​​​External link opens in a new window​​

Mae Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd yn cynnig ystod o wybodaeth, cyngor a chymorth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghaerdydd​.

Cam-drin domestig

Canllaw a help i unrhyw un sy’n delio â sefyllfa o gam-drin corfforol, emosiynol neu rywiol gartref.​

 

​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd