Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Tai

​​​​​Dod o hyd i gartref i’w rentu

Help a Chyngor am rentu cartref yng Nghaerdydd.

Tenantiaid a lesddeiliai​d y Cyngor

Gwybodaeth a gwasanaethau i Denantiaid a Lesddeiliaid y Cyngor.

Digartrefedd

Beth i’w wneud os ydych chi’n ddigartref neu’n wynebu risg o fod yn ddigartref.

Cyngor a help gyda thai

Sut gallwn ni helpu a chynorthwyo pobl â phroblemau tai.​

Cartrefi Cyntaf Caerdydd​

Cynlluniau’r Cyngor sydd ar gael i helpu prynwyr tai.​

Help i fyw’n annibynnol

Amrywiaeth eang o wasanaethau cymorth i helpu oedolion i fyw mor annibynnol â phosibl.

Opsiynau tai i bobl hyn

Cyngor a gwybodaeth am fathau gwahanol o dai i bobl hyn

Datblygu tai

Darllenwch am ein rhaglenni adeiladu tai newydd a Safon Ansawdd Tai Cymru.

Tai preifat

Cyngor ar rentu yn y sector preifat, dod o hyd i landlord achrededig a threfnu archwiliadau mewnfudo.

Cysgu ar y stryd

Help a chefnogaeth os nad oes gennych chi gartref. Dysgwch am yr hyn rydym yn ei wneud i helpu pobl sy’n cysgu ar y stryd yng Nghaerdydd.

Strategaeth dai

Darllenwch ein strategaethau i ddysgu sut rydym yn llunio gwasanaethau tai ar gyfer y dyfodol.​

Tai Ar-lein

Rydym am ei gwneud yn hawdd i chi gael mynediad at ein gwasanaethau, pryd bynnag sy'n gyfleus i chi.

Cynllun Prydlesu Rhent Preifat

Gwybodaeth am y Cynllun Prydlesu Rhent Preifat.

 
​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​ ​
© 2022 Cyngor Caerdydd