Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Tai > Tai preifat

Tai preifat

Cyngor a chymorth i denantiaid​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Os ydych chi’n denant mewn tŷ rhent preifat ac yn profi anawsterau, gall y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (GRhR) eich helpu.​

Gwybodaeth i landlordiaid​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Os ydych chi’n gosod eich eiddo at ddibenion domestig, mae gennych amryw o gyfrifoldebau​.

Tai Amlfeddiannaeth​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Beth yw Tai Amlfeddiannaeth? Canllawiau ar drwyddedu, safonau a diogelwch.


Cyngor i fyfyrwyr​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Cyngor i fyfyrwyr sy'n symud o neuadd breswyl i dŷ neu lety preifat​.

Cartrefi gwag​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Yr hyn rydym yn ei wneud i reoli eiddo gwag yn y ddinas a sut y gallwch helpu.

Rhentu Doeth Cymru​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Beth yw Rhentu Doeth Cymru a beth yw eich cyfrifoldebau fel landlord?​Mwy...> Help gyda morgais a dyledion​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd Benthyciad Gwella Cartrefi (Atgyweiriadau Tai)​Cyngor i fyfyrwyr | Archwiliadau mewnfudo | Perthi uchel | ​Gwastraff ac Ailgylchu ​

​​​​​​
English