Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Tai preifat

Cyngor a chymorth i denantiaid​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Os ydych chi’n denant mewn tŷ rhent preifat ac yn profi anawsterau, gall y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (GRhR) eich helpu.​

Gwybodaeth i landlordiaid​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Os ydych chi’n gosod eich eiddo at ddibenion domestig, mae gennych amryw o gyfrifoldebau​.


Cartrefi gwag​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Yr hyn rydym yn ei wneud i reoli eiddo gwag yn y ddinas a sut y gallwch helpu.

Rhentu Doeth Cymru​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Beth yw Rhentu Doeth Cymru a beth yw eich cyfrifoldebau fel landlord?​Mwy...> Help gyda morgais a dyledion​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newyddBenthyciad Gwella Cartrefi (Atgyweiriadau Tai)​Cyngor i fyfyrwyr | Archwiliadau mewnfudo | Perthi uchel | ​Gwastraff ac Ailgylchu ​

​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd