Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Perthi uchel

Os yw perth uchel ar eiddo cyfagos yn achosi problemau i chi, siaradwch â'ch cymydog i geisio datrys y broblem cyn mynd ati i wneud cwyn.

Mae rhagor o gyngor am hyn ar gael ar wefan GOV.UK​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Os nad ydych yn llwyddo i ddatrys yr anghydfod, yna gallwch roi cynnig ar gysylltu â gwasanaeth cyfryngu i gael help.​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Gallwn ni ddelio â’ch cwyn os ydych wedi gwneud y canlynol:

  • Rydych wedi ceisio gwneud popeth arall i geisio datrys yr anghydfod cyn cysylltu â ni.
  • Rydych wedi dangos eich bod wedi ysgrifennu at berchennog y berth neu’r person sy’n byw yn yr eiddo dan sylw ac mae gennych gofnod o hynny.
  • Rydych wedi rhoi gwybod i berchennog y berth neu’r person sy’n byw yn yr eiddo eich bod yn bwriadu cwyno wrth y cyngor. 


I wneud cwyn mae’n rhaid i’r berth fod:

  • Ar eiddo perchennog tir preswyl arall
  • Yn cynnwys rhes o ddwy goeden neu lwyn neu fwy.
  • Yn fytholwyrdd neu led fytholwyrdd gan mwyaf.
  • Yn fwy na 2 meter oddi wrth lefel y ddaear.
  • Yn rhwystro golau neu fynediad.


Os yw eich anghydfod yn ymwneud â choeden ddeilgoll ar eiddo preifat, ni allwn roi unrhyw gamau gweithredu ar waith yn anffodus. 

 
Fodd bynnag mae rhai camau gweithredu yn agored i chi.  Mae gwybodaeth am y rhain i’w cael ar wefan Y Gymdeithas Coedyddiaeth.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Gwneud cwyn ffurfiol

Os ydych yn penderfynu gwneud cwyn ffurfiol bydd rhaid i chi dalu ffi o £330. 


I wneud cwyn, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen ar-lein isod a byddwn yn cysylltu â chi i gynnig cyngor pellach.Perthi wedi gordyfu mewn mannau cyhoeddus

Gallwch hefyd gysylltu â ni mewn cysylltiad â pherthi a choed tal, megis ar lwybrau cyhoeddus, mewn parciau neu’n gorchuddio arwyddion ffyrdd.


​​

​​