Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Tai ar-lein

​Rydym am ei gwneud yn hawdd i chi gael mynediad at ein gwasanaethau, pryd bynnag sy'n gyfleus i chi. Gallwch wneud hyn drwy fewngofnodi gan ddefnyddio'r botwm 'mewngofnodi i tai ar-lein​'. 

Sut i gofrestru 


Mae cofrestru yn hawdd, y cyfan mae angen i chi ei wneud yw clicio ar y botwm 'mewngofnodi i Tai Ar-lein' a dilyn y cyfarwyddiadau syml.

Bydd angen:
  • Eich Rhif Cyfeirnod Person: dylai’r rhif 6 digid hwn fod ar gael ar unrhyw ohebiaeth ddiweddar mewn perthynas â'r cyfrif 
  • Cyfeiriad e-bost gweithredol


Os nad ydych yn gwybod eich rhif cyfeirnod person, e-bostiwch CymorthTaiArlein@caerdydd.gov.uk gan roi eich enw llawn a'ch cyfeiriad a byddwn yn anfon eich rhif cyfeirnod person atoch drwy'r post.

Parhewch i fewngofnodi i'ch cyfrif drwy glicio ar y botwm "mewngofnodi i Tai Ar-lein" ac ychwanegu eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair yn y meysydd cywir a dewis y botwm 'mewngofnodi'.


Gallwch wneud y canlynol ar Tai Ar-lein:
  • Gwirio balansau eich cyfrifon, gan gynnwys cyfrifon rhent, cyn-denant ac atgyweirio y gellir codir ffi amdano. 
  • Gwirio eich trafodion
  • Gwirio eich cyfriflen 
  • Edrych ar eich rhestr daliadau
  • Gwneud taliad trwy gerdyn debyd neu gredyd
  • ​Gweld a diweddaru eich gwybodaeth bersonol, megis rhifau cyswllt a chyfeiriadau e-bost.


​​​