Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Tenantiaid a lesddeiliad y cyngor

Gwneud cais am dŷ​

Pwy all ymgeisio, sut mae ymgeisio a sut rydym yn dyrannu tai yng Nghaerdydd.

Cynllun cyfnewid cartrefi

Cofrestru i gyfnewid cartrefi â thenant arall y cyngor neu gymdeithas dai.

Atal twyllwyr tenantiaeth

Rhowch wybod i ni yn anhysbys os ydych chi’n adnabod rhywun sy’n twyllo o ran tenantiaeth.

Talu eich rhent

Talu eich rhent ar-lein neu ddod o hyd i ffyrdd eraill o dalu

Olyniaeth tenantiaeth

Cyngor ynghylch pasio tenantiaeth ymlaen i rywun arall pan fo tenant farw.

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Gwybodaeth a gwasanaethau i denantiaid a lesddeiliaid y Cyngor.

Atgyweirio eich cartref

Pwy sy’n gyfrifol am wneud gwaith trwsio yn eich cartref a sut mae rhoi gwybod am waith mae angen ei wneud.  Gwybodaeth am waith cynnal a chadw sydd wedi’i drefnu a gwasanaethu nwy.

Hawl i brynu​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Daeth yr Hawl i Brynu eich tŷ cyngor i ben yng Nghymru ar 26 Ionawr 2019. 

Cladin ar fflatiau uchel

Yr hyn rydym yn wneud i fynd i’r afael â materion diogelwch tân yn ein hadeiladau.

Profi cysylltiad gosodiadau trydanol 

Dysgwch am y profion rydym yn eu cynnal i sicrhau diogelwch tenantiaid a gwesteion. 

Lesddeiliaid

Cyngor os ydych chi wedi prynu eiddo lesddaliad naill ai dan gynllun “Hawl i Brynu’r” Cyngor neu gan y cyn-lesddeiliad.

Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr

Sut mae dod o hyd i safle a gwneud cais am lain. 

Yswiriant cynnwys cartref cost isel

Gallwn drefnu yswiriant cynnwys cartref ar eich rhan trwy Aviva Insurance Limited.​

Rhentu garej gan y cyngor

Gwybodaeth am rentu garej gan y Cyngor.​

Dweud eich dweud a chymryd rhan​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Dysgwch sut y gallwch ddweud eich dweud am sut rydym yn darparu gwasanaethau tai ac yn ymwneud â digwyddiadau tenantiaid yn eich cymuned leol. 

 

Cynnwys Tenantiaid​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​
© 2022 Cyngor Caerdydd