Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Perchentyaeth â Chymorth

O ystyried yr achosion presennol o haint y Coronafeirws ac er mwyn paratoi ar gyfer cyflogeion yn gweithio gartref, cyflwynwyd y newidiadau canlynol ar unwaith i'r Cynllun Perchentyaeth a Gynorthwyir a than y ceir hysbysiad pellach:

  • Cofrestriadau – Yr unig ffordd o gofrestru â’r cynllun bellach yw â’r ffurflen-arlein (dan Cofrestru i’r Cynllun)
  • Cyflwyno ceisiadau – Dim ond drwy e-bost  y caiff ceisiadau am eiddo eu derbyn bellach.  I gadarnhau, NI FYDD unrhyw gyflwyniadau a wneir yn bersonol neu drwy'r post yn cael eu derbyn. 
  • Datblygiadau Newydd – Caiff ymweliadau unigol â safleoedd ond eu trefnu yn ôl disgresiwn yr adeiladwr tai. Ond, gall ymgeiswyr o hyd fynd i gartrefi arddagos ar y safle, os ydynt dal ar agor.
  • Eiddo i’w ail-werthu – Bydd y apwyntiadau yn dal i gael eu trefnu ar gyfer eiddo ailwerthu os gwneir cais, fodd bynnag, ni fydd cynrychiolwyr y cyngor yn mynychu mwyach.  Bydd y perchnogion yn gwneud y gwaith.  
  • Ymholiadau Ffôn – Er y bydd staff yn gweithio gartref, bydd y rhif isod yn dal ar gael. 

Gan fod hon yn sefyllfa sy'n datblygu, ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi a diolch i chi am eich cydweithrediad ar yr adeg hon.

Sut mae’r cynllun yn gweithio

Gwybodaeth am Gynllun Perchentyaeth â Chymorth yn cynnwys ecwiti ar y cyd a pherchnogaeth ar y cyd.

Ydych chi’n gymwys?

Gweld a ydych chi'n gymwys i ymuno â'r cynllun.

Sut i gofrestru ar gyfer y cynllun

Cwblhewch y ffurflen gofrestru a’i dychwelyd atom a chysylltwn ni â chi.

Costau prynu tŷ

Canllaw i’ch helpu i gyfrifo costau prynu tŷ a’r costau parhaus. 

Eiddo ar werth ​

Gweld manylion eiddo sydd ar gael mewn datblygiadau tai presennol neu rai newydd.

​​​​​