Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

TCCA Trafnidiaeth a Safonau Technegol

​​Cymeradwywyd CCA Rheoli Effeithiau Trafnidiaeth Cyngor Caerdydd ym mis Gorffennaf 2018. Mae’n nodi ymagwedd Cyngor Caerdydd tuag at asesu a rheoli effeithiau trafnidiaeth datblygiadau ac mae’n ychwanegol at bolisïau trafnidiaeth a pholisïau perthnasol eraill Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd 2006 – 2026. 


CCA Rheoli Effeithiau Trafnidiaeth (Cynnwys Safonau Parcio) (Gorffennaf 2018)(1.73mb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Mae’r Safonau technegol (2.86mb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yn cwmpasu’r broses cymeradwyo dyluniad ar gyfer cynlluniau Adrannau 278 a 38 a’r safonau gofynnol ar gyfer gosodiadau ffyrdd newydd i Safon Fabwysiadwy. Mae’r safonau hefyd yn darparu’r safonau adeiladu gofynnol a chyngor ar elfennau dylunio gan gynnwys rhyngweithio rhwng cerddwyr, beics a chyfleusterau cerbydau. Mae’r wybodaeth yn y ddogfen hon wedi’i dylunio i’w hargraffu ac efallai na fydd modd gweld popeth ar-lein.​


​​
​​
© 2022 Cyngor Caerdydd