Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyngor Gynllun Trafnidiaeth Lleol

Mae gan y Cyngor Gynllun Trafnidiaeth Lleol (CTLl) sydd wedi’i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru.  Mae’r CTLl yn nodi'r problemau trafnidiaeth allweddol sy’n berthnasol i Gaerdydd, y gwelliannau sydd eu hangen i fynd i’r afael â’r problemau hyn a rhaglen 5-mlynedd o gynlluniau sy’n amlinellu cynlluniau seilwaith sydd i’w darparu ym mhob blwyddyn ariannol.  

Mae’r rhaglen arfaethedig a amlinellir yn y CTLl yn cynnwys seilwaith cerdded a beicio, rhwydwaith bysus a gwelliannau i gyffyrdd, cyfyngiadau 20mya a chynlluniau diogelwch ar y ffyrdd.​


Cyngor Gynllun Trafnidiaeth Lleol (1.2kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
© 2022 Cyngor Caerdydd