Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Polisi Enwi Strydoedd

Cymeradwywyd Polisi Enwi Strydoedd Cyngor Caerdydd ym mis Hydref 2019.

Ei nod yw cynnig cyngor ac arweiniad i ddatblygwyr a pherchnogion eiddo presennol.  Mae’n nodi'r broses y dylid ei dilyn wrth enwi a rhifo datblygiadau newydd, gan gynnwys ymgynghori â Phanel Enwau Lleoedd/Enwi Strydoedd Caerdydd Ddwyieithog.


© 2022 Cyngor Caerdydd