Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Bathodynnau sefydliadol

Gallwch wneud cais am fathodyn glas os yw eich sefydliad yn gofalu am bobl anabl sy'n gymwys ac yn eu cludo. 

Dim ond wrth gludo pobl anabl y gall eich sefydliad ddefnyddio'r bathodyn. 

Mae tâl o £10 am bob bathodyn. 

Bydd angen i chi ddarparu'r cofrestriadau cerbyd ar gyfer y cerbydau a ddefnyddir. 

Bydd angen arddangos logo'r cwmni ar y bathodyn. 

​ ​


​​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd