Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Budd-daliadau a grantiau i bobl anabl

​​​​​​​Taliad Annibyniaeth Bersonol

Budd-dal i bobl rhwng 16 oed ac oedran pensiwn gwladol sydd â chyflwr neu anabledd y disgwylir iddo bara o leiaf 12 mis, a’r rhai â salwch angheuol.

Gostyngiad person anabl ar eich bil Treth Gyngor

Dysgwch a ydych chi’n gymwys i gael gostyngiad ar eich bil Treth Gyngor o ganlyniad i’ch anabledd.

Gostyngiadau’r Dreth Gyngor i bobl nad ydynt yn cael eu cyfrif

Dysgwch pa bobl nad ydynt yn cyfrif tuag at nifer yr oedolion sy’n byw mewn eiddo.


Grant Cyfleusterau i’r Anabl

Grant tuag at gostau addasu’ch cartref fel y gall oedolion a phlant ag anabledd corfforol fod mor annibynnol â phosibl.

Addysg i bobl ifanc 18+ oed

u

Manylion o’r Lwfans Myfyrwyr Anabl a chymorth ariannol arall.

Budd-daliadau gofalwyr​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Dysgwch am fudd-daliadau gofalwyr ar wefan y Gwasanaeth Cyngor Ariannol.​ 

​​​​ ​​​​​​​​​​​


Gallech hefyd fod yn gymwys i gael gostyngiad y Dreth Gyngor.

© 2022 Cyngor Caerdydd