Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Budd-daliadau a grantiau i bobl anabl

Taliad Annibyniaeth Bersonol​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Mae hwn yn fudd-dal ar gyfer pobl 16 i 64 oed sydd â chyflwr neu anabledd y disgwylir iddo bara o leiaf 12 mis ac ar gyfer pobl sydd â salwch angheuol.

Gostyngiad person anabl ar eich bil Treth Gyngor

Dysgwch a ydych chi’n gymwys i gael gostyngiad ar eich bil Treth Gyngor o ganlyniad i’ch anabledd.

Gostyngiadau’r Dreth Gyngor i bobl nad ydynt yn cael eu cyfrif

Dysgwch pa bobl nad ydynt yn cyfrif tuag at nifer yr oedolion sy’n byw mewn eiddo.


​​​​ ​​​​​​​​​