Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Edrych ar ol perthynas neu ffrind

Mae gofalwyr yn bobl y mae eu bywydau yn cael eu heffeithio mewn rhyw ffordd trwy helpu person sydd â salwch meddwl, anabledd corfforol neu ddysgu, gwendid, neu broblem gyda sylweddau.   

Dyma sawl enghraifft o’r pethau y gall gofalwr ofalu amdanynt: 

 
  • ​Gofal cyffredinol – rhoi meddyginiaeth, newid gorchuddion, cynorthwyo â symudedd 
  • Tasgau domestig – coginio, glanhau, golchi, smwddio, siopa
  • Cymorth emosiynol - helpu gyda chyflyrau iechyd meddwl sy'n byrhau a bygwth bywydau
  • Gofal personol – gwisgo, golchi, gofynion toiled
  • Arall – helpu gyda thasgau yn y cartref, talu biliau, mynd â’r person i’r meddyg neu apwyntiadau yn yr ysbyty

 
Nid oes gofalwr nodweddiadol ac nid yw’r rhan fwyaf o ofalwyr yn cydnabod mai gofalwyr ydynt.

 
Ni thelir gofalwyr am y cymorth y maent yn ei roi ac nid oes angen iddynt fyw gyda'r person y maent yn gofalu amdano, y mae angen iddo fyw yn annibynnol ac nid mewn cartref preswyl neu nyrsio. ​

 
Os ydych llai na 18 oed, gallwn hefyd gynnig gwybodaeth i Ofalwyr ifanc​.  
​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd