Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Budd-daliadau a Grantiau > Budd-daliadau a grantiau i bobl hyn a'u gofalwyr

Budd-daliadau a grantiau i bobl hŷn a'u gofalwyr

Pensiwn y Wladwriaeth​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Taliad rheolaidd gan y llywodraeth y gallwch ei gael pan fyddwch yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth.​

Credyd Pensiwn​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Mae Credyd Pensiwn yn fudd-dal sy’n gysylltiedig ag incwm ac mae’n cynnwys 2 ran – Credyd Gwarant a Chredyd Cynilion.​

Taliad Annnibyniaeth Bersonol​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​​​​​​​​​​​​​​

Mae hwn yn fudd-dal ar gyfer pobl 16 i 64 oed sydd â chyflwr neu anabledd y disgwylir iddo bara o leiaf 12 mis ac ar gyfer pobl sydd â salwch angheuol.​

Budd-dal Tai

Dysgwch a oes gennych hawl i Fudd-dal Tai a sut i wneud cais. Gwybodaeth am Lwfans Tai Lleol, gordaliadau, a Thaliadau Tai Dewisol.

Gostyngiad y Dreth Gyngor

Dysgwch a oes gennych hawl i ostyngiad ar eich bil treth gyngor oherwydd incwm isel. 

 
​​​​​​​​​​
English