Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Budd-daliadau a grantiau i bobl hyn a'u gofalwyr

Taliad Annnibyniaeth Bersonol​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​​​​​​​​​​​​​​

Mae hwn yn fudd-dal ar gyfer pobl 16 i 64 oed sydd â chyflwr neu anabledd y disgwylir iddo bara o leiaf 12 mis ac ar gyfer pobl sydd â salwch angheuol.​

Budd-dal Tai

Dysgwch a oes gennych hawl i Fudd-dal Tai a sut i wneud cais. Gwybodaeth am Lwfans Tai Lleol, gordaliadau, a Thaliadau Tai Dewisol.

Gostyngiad y Dreth Gyngor

Dysgwch a oes gennych hawl i ostyngiad ar eich bil treth gyngor oherwydd incwm isel. 

 
​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd