Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Budd-daliadau a Grantiau > Grantiau a budd-daliadau iechyd a gofal cymdeithasol

Budd-daliadau iechyd a gofal cymdeithasol

 

Budd-daliadau gofalwyr Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Os ydych yn ofalwr, gallech fod yn gymwys i gael rhai budd-daliadau. Lawrlwythwch y Llawlyfr i Ofalwyr (PDF 558 KB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd a dysgwch fwy am Lwfans Gofalwyr Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ar wefan y llywodraeth ganolog. Gallech hefyd fod yn gymwys i gael gostyngiad y Dreth Gyngor

Cronfa Cymorth Dewisol

Mae’r gronfa hon yn disodli Grantiau Gofal Cymunedol a Benthyciadau Argyfwng. 

Grantiau cydraddoldeb

Mae’r cynllun Grantiau Datblygu Cydraddoldeb yn gynllun bach sy’n cynnig cymorth (hyd at £500) i brojectau cydraddoldeb bach.
I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch: 029 2087 2536


​​
English