Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyflogaeth a Chredyd Cynhwysol

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Swyddi gyda ni

Cymerwch olwg ar y swyddi gwag diweddaraf, crëwch rybuddion swyddi a gwnewch gais ar-lein.​​

Cyngor ar Yrfaoedd

Cael cyngor gyrfaoedd gan Gyrfa Cymru.​

​​​​

​​​​​​​Canolfan Byd Gwaith

Gweler pa wasanaethau sydd ar gael a sut i gael gafael ar y wybodaeth sydd ei hangen arnoch.​​

​​​​​​​​​​Gwasanaeth Cynghori ​​i Mewn i Waith

Mae’r Gwasanaeth Cynghori i Mewn i Waith yn darparu gwasanaeth am ddim i geiswyr gwaith, sy'n cynnwys gweithdai ar ysgrifennu CV, technegau cyfweld a mynediad at hyfforddiant.​​

Credyd Cynhwysol

Dysgwch a allwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol, a gwneud cais ar-lein.​

Credydau Treth

Cael cyngor ar gredydau treth a dysgu sut i hawlio.​

​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd