Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Grantiau a budd-daliadau i blant a theuluoedd

​​​​​​​​​​​Budd-dal plant a budd-daliadau i deuluoedd

​Gallwch gael gwybodaeth am fudd-dal plant a budd-daliadau i deuluoedd ar wefan Cyngor Ariannol. 

Cymorth â Gofal Plant

Ewch i wefan Cyllid a Thollau EM i gael cyngor ar hawlio credydau treth ar gyfer costau gofal plant.  Dysgwch sut i gael help ar gostau gofal plant gan eich cyflogwr hefyd.

Grantiau a budd-daliadau addysg

​Darganfyddwch am ​brydau ysgol am ddim, trafnidiaeth a mwy.


​​Cyllid Myfyrwyr

Darganfyddwch am gymorth ariannol i fyfyrwyr dros 18 oed.​​  

Grantiau a budd-daliadau iechyd a gofal cymdeithasol

Budd-daliadau i ofalwyr, arian i chwaraeon, grantiau cydraddoldeb a mwy.

​​​​​​​​​​

Cymorth costau byw

​​Gwybodaeth am y cymorth costau byw sydd ar gael. ​

​​
© 2022 Cyngor Caerdydd