Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwybodaeth ynghylch coronafeirws

 

Cyfnod Clo yng Nghaerdydd o 6pm dydd Sul

Gweld y cyfyngiadau newydd sy'n berthnasol i gadw Caerdydd yn ddiogel.

Newidiadau i wasanaethau

Casgliadau ailgylchu a gwastraff Genedigaethau, Marwolaethau a Phriodasau. Newidiadau eraill i wasanaethau o ganlyniad i COVID-19.

Help a chyngor

Sut i gael gafael ar fwyd a nwyddau hanfodol. Cymorth i drigolion sy’n agored i niwed. Cyngor ar y Dreth Gyngor a Budd-daliadau.

Darpariaeth Gofal Plant Gweithwyr Allweddol

Sut i wneud cais am ofal plant os ydych yn weithiwr allweddol gyda dim dewis diogel arall ar gael.

Cyngor i Fusnesau

Sut i gael gafael ar grantiau, cymorth a chyngor os yw eich busnes chi’n cael ei effeithio gan COVID-19.

Cysylltu â ni yn ystod COVID-19

Eich rhoi mewn cysylltiad â’r cymorth priodol a’n helpu ni i flaenoriaethu'r trigolion sydd fwyaf agored i niwed.

Gwirfoddoli 

Sut i helpu’ch cymuned drwy wirfoddoli.

Cymorth a Chyngor BSL

Fideo BSL byr i'ch helpu i gael gwybodaeth a chymorth yn ystod pandemig COVID-19.

Newyddion a diweddariadau

Y diweddaraf am COVID-19 gan y cyngor ar wefan Newyddion Caerdydd Sianeli cyfryngau cymdeithasol a'r wybodaeth ddiweddaraf gan Arweinydd y Cyngor.

Cyngor ar iechyd

Ynghylch COVID-19, gwybodaeth a chyngor ar iechyd y cyhoedd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a'r GIG.

Cynllun Atal ac Ymateb COVID-19

Gwybodaeth am Gynllun Atal ac Ymateb COVID-19 ar gyfer Caerdydd a'r Fro.