Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwybodaeth ynghylch coronafeirws

Cysylltu â ni yn ystod COVID-19

Eich rhoi mewn cysylltiad â’r cymorth priodol a’n helpu ni i flaenoriaethu'r trigolion sydd fwyaf agored i niwed.

Newidiadau i wasanaethau

Casgliadau ailgylchu a gwastraff Genedigaethau, Marwolaethau a Phriodasau. Newidiadau eraill i wasanaethau o ganlyniad i COVID-19.

Sylwadau a chwynion​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Cyflwyno ymholiadau, sylwadau neu gwynion sy'n ymwneud â’r Coronafeirws.

Cynllun Atal ac Ymateb COVID-19

Gwybodaeth am Gynllun Atal ac Ymateb COVID-19 ar gyfer Caerdydd a'r Fro.

Profi Olrhain Diogelu

Gwybodaeth am Wasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru.

Frechlyn Covid-19

Gwybodaeth ynglun a frechlyn Covid-19 yng Nghaerdydd.

Help a chyngor

Sut i gael gafael ar fwyd a nwyddau hanfodol. Cymorth i drigolion sy’n agored i niwed. Cyngor ar y Dreth Gyngor a Budd-daliadau.

Cyngor i Fusnesau

Sut i gael gafael ar grantiau, cymorth a chyngor os yw eich busnes chi’n cael ei effeithio gan COVID-19.

Cymorth a Chyngor BSL

Fideo BSL byr i'ch helpu i gael gwybodaeth a chymorth yn ystod pandemig COVID-19.