Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Taliad Cymorth Hunanynysu

​​​​​​​Mae'r cynllun TCHY wedi'i gynllunio i helpu pobl sy'n gweithio gydag incwm isel na allant weithio o gartref ac felly y byddant yn colli enillion pan ddywedir wrthynt i hunanynysu gan Wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (POD) GIG Cymru.

Tîm asesu budd-daliadau Cyngor Caerdydd fydd yn gyfrifol am gynnal y gwiriadau perthnasol a gwneud y taliad sefydlog o £500 i'r rhai sy'n gymwys ac yn byw yng Nghaerdydd.

Ni fydd y taliad hwn yn effeithio ar fudd-daliadau eraill.

Cymhwysedd Dyfarniad SafonolRhaid cyflwyno eich cais o fewn 14 diwrnod o’r dyddiad y daw eich hunanynysu i ben.

I fod yn gymwys, rhaid i chi fod yn derbyn budd-dal cymwys:

  • Credyd Cynhwysol,
  • Credyd Treth Gwaith,
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar sail Incwm,
  • Lwfans Ceisio Gwaith ar sail Incwm,
  • Cymhorthdal Incwm,
  • Budd-dal Tai, neu 
  • Gredydau PensiwnHefyd, rhaid eich bod:

  • wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru ar neu ar ôl 23 Hydref 2020
  • bod yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig, a 
  • methu gweithio o gartref felly yn colli incwm o ganlyniad i hunanynysu.

 Bydd angen cyflwyno prawf o’ch cymhwysedd a’ch incwm. 

Dyfarniad yn ôl Disgresiwn Os ydych yn bodloni’r holl meini prawf cymhwysedd ond heb fod yn derbyn un o'r budd-daliadau cymhwyso efallai y byddwch yn dal i fod yn gymwys i gael taliad disgresiwn o £500. Bydd Cyngor Caerdydd yn ystyried eich cais am y ddau gynllun yn awtomatig. Bydd angen cyflwyno prawf o’ch cymhwysedd a’ch incwm. ​

Gwneud cais nawr


Rydym yn gweithio gyda thrydydd parti i sicrhau bod y ffurflen gais hon yn cael ei chyfieithu i'r Gymraeg. Bydd ar gael yn fuan.


Hysbysiad preifatrwydd Cynllun cymorth hunanynysu Covid-19​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd


Help i wneud cais a rhagor o wybodaeth

​Os na allwch lenwi'r ffurflen ar-lein, neu os hoffech gael cymorth ychwanegol, ffoniwch Linell Gyngor y Cyngor ar 029 2087 1071.

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun ewch i wefan Llywodraeth Cymru​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​.

Os ydych yn cael trafferth ariannol, mae rhagor o wybodaeth am y ffyrdd eraill y gallwn eich cefnogi yn ystod y pandemig hwn i'w gweld ar y wefan Cyngor Ariannol​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​.