Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Canllawiau Hunanynysu COVID-19 ar gyfer plant a phobl ifanc oedran ysgol

Yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol, efallai y bydd yn rhaid i chi hunanynysu os ydych wedi dod i gysylltiad â rhywun sydd wedi profi'n bositif am COVID-19.

Mae'r canllawiau hunanynysu yn amrywio yn dibynnu ar bethau fel eich oedran neu os ydych wedi cael brechiad COVID-19.

Mae'r ffurflenni rhyngweithiol canlynol wedi'u llunio i'ch helpu i'ch arwain drwy'r gwahanol argymhellion hunanynysu ar gyfer plant a phobl ifanc oedran ysgol.


Os ydych yn poeni am iechyd eich plentyn ar unrhyw adeg, ffoniwch GIG 111 neu siaradwch â'ch meddyg teulu. Os bydd argyfwng, ffoniwch 999

Sylwer, gall canllawiau COVID-19 ar gyfer y cyhoedd newid. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y cyngor diweddaraf i Gymru ar wefan Llywodraeth Cymru​.​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd
​​​​

​​