Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Pleidleisio

​​Ar gyfer etholiadau San Steffan a'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu, mae angen i chi fynd â cherdyn adnabod â llun i gadarnhau eich hunaniaeth cyn y gallwch bleidleisio yn bersonol mewn gorsaf bleidleisio. Deall pa fath o gerdyn adnabod â llun a dderbynnir​.

​​​​Sut i bleidleisio

Dysgwch sut i bleidleisio.

Dod o hyd i'ch gorsaf bleidleisio agosaf

Dysgwch ble mae eich gorsaf bleidleisio agosaf.

Pa etholiadau ydw i'n cael pleidleisio ynddyn nhw?

Dysgwch pa etholiadau y gallwch bleidleisio ynddynt.

Pam ddylwn i bleidleisio?

Dewch o hyd i wybodaeth am pam y dylech bleidleisio.​

Pleidleisio hygyrch

Mynnwch wybod beth ry’n ni’n ei wneud i sicrhau y gall pawb fwrw pleidlais yng Nghaerdydd.

​​
© 2022 Cyngor Caerdydd