Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Pleidleisio hygyrch yng Nghaerdydd

​​​​​Dylai pawb allu pleidleisio heb wynebu rhwystrau.  Rydyn ni eisiau sicrhau eich bod yn teimlo bod cymorth ar gael i chi i bleidleisio.  

Rydyn ni wedi sicrhau:

  • Bod gan y rhan fwyaf o orsafoedd pleidleisio fynediad hawdd.
  • Bod dyfeisiau pleidleisio botymog ar gael i bobl sy'n darllen braille.
  • Bod chwyddwydrau ar gael.
  • Bod pensiliau hawdd eu dal yn cael eu darparu. 
  • Bod y samplau papur pleidleisio’n fawr. 
 
Gallwch chi hefyd ddod yng nghwmni cydymaith i’ch cynorthwyo i bleidleisio.

Os oes angen cymorth arnoch chi ar ddiwrnod yr etholiad, gofynnwch i staff yr orsaf bleidleisio, a fydd yn hapus i helpu. Bydd holl staff yr orsaf bleidleisio yn cael eu hyfforddi i sicrhau bod ganddyn nhw well dealltwriaeth o bleidleiswyr yng Nghaerdydd.  


Cyn i chi ymweld â'ch gorsaf bleidleisio, gallwch chi lenwi cerdyn gwybodaeth gorsaf bleidleisio, er mwyn helpu i ddweud wrthym pa help y gallai fod ei angen arnoch chi. Gallwch chi ei roi i staff ein gorsaf bleidleisio, a all eich helpu.  


Os hoffech chi dderbyn copi printiedig o'r cerdyn gwybodaeth gorsaf bleidleisio hon, cysylltwch â'r gwasanaethau etholiadol. Gallwch chi hefyd gael fersiwn brintiedig mewn gorsafoedd pleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad.

Gallwch chi hefyd gofrestru i gael pleidlais drwy'r post neu drwy ddirprwy os na allwch ei wneud i orsaf bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad.

Gallwch chi gael help yn eich canolfan leol os oes angen help arnoch chi gyda:

  • chofrestru i bleidleisio,
  • sut i wneud cais am bleidlais drwy'r post neu bleidlais drwy ddirprwy, neu
  • wneud cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleiswyr.
I ddysgu mwy am bleidleisio ac etholiadau yng Nghaerdydd, gallwch chi fynychu ein gweithdai misol yn Hyb y Llyfrgell Ganolog​.


Gallwch chi ddod o hyd i bapurau pleidleisio ymarfer hawdd eu darllen a chanllaw pleidleisio ar gyfer etholiadau yng Nghymru ar wefan United Response

Cysylltu â ni


Gwasanaethau Etholiadol
Ystafell 263, Neuadd y Sir,
Glanfa'r Iwerydd 
Caerdydd
CF10 4UW


Ffôn: 029 2087 2088  ​​
© 2022 Cyngor Caerdydd