Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Pleidleisio hygyrch yng Nghaerdydd

​Dylai pawb allu pleidleisio heb wynebu rhwystrau. Rydym am sicrhau eich bod yn teimlo eich bod yn cael eich cefnogi wrth fwrw eich pleidlais. 

Rydym wedi gwneud yn siŵr:
  • Mae gan bob gorsaf bleidleisio fynediad hawdd
  • Mae dyfeisiau pleidleisio botymog ar gael i bobl sy'n darllen braille.
  • Mae chwyddwydrau ar gael
  • Samplau papur pleidleisio mawr
 
Gallwch ddod â chydymaith gyda chi i'ch cynorthwyo pan fyddwch yn pleidleisio.

Os oes angen cymorth arnoch ar ddiwrnod y bleidlais, gofynnwch am gymorth a bydd staff yr orsaf bleidleisio yn hapus i helpu. 

Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer pleidlais drwy'r post neu drwy ddirprwy​ os na allwch ei wneud i orsaf bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad.

Mae United Response wedi creu papur pleidleisio ymarfer hawdd ei ddarllen y gallwch ei lawrlwytho drwy ymweld â gwefan yr United Response.​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd


​​

© 2022 Cyngor Caerdydd