Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Dod o hyd i'ch gorsaf bleidleisio agosaf

​ ​​Gallwch ddod o hyd i’ch gorsaf bleidleisio drwy ddefnyddio’ch cod post.​ Os ydych yn gymwys i bleidleisio dylech hefyd dderbyn cerdyn pleidleisio gyda manylion eich gorsaf bleidleisio. Gall mynd â'ch cerdyn pleidleisio gyda chi helpu i gyflymu'r broses bleidleisio, ond nid oes angen hyn arnoch i bleidleisio.

Rhaid i chi bleidleisio yn eich gorsaf bleidleisio, sydd fel arfer gerllaw. Ni allwch bleidleisio yn yr orsaf bleidleisio os oes gennych bleidlais bost, ond gallwch roi eich pleidlais bost wedi'i chwblhau mewn unrhyw orsaf bleidleisio yn yr ardal bleidleisio berthnasol. 

Gall gorsafoedd pleidleisio newid o bryd i'w gilydd, felly mae'n bwysig eich bod yn gwirio ble mae angen i chi bleidleisio.​

Nid yw gwybodaeth am orsafoedd pleidleisio ar gael ar hyn o bryd gan ein bod yn cadarnhau’r gorsafoedd ar gyfer Etholiad Seneddol y DU. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

​​​ ​​​


© 2022 Cyngor Caerdydd