Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Dyddiadau Allweddol

​Caiff diwrnodau Sadwrn, Sul, gwyliau banc ac unrhyw ddiwrnod a bennir ar gyfer diolchgarwch neu alar cyhoeddus eu diystyru wrth gyfrifo'r amserlen.Cofiwch y gall yr amserlen newid os caiff diwrnodau eu pennu'n ddiwrnodau diolchgarwch neu alar cyhoeddus.

Datblygwyd yr amserlen hon yn seiliedig ar y ddeddfwriaeth fel y mae ar hyn o bryd ac felly gall newid. Rydym yn deall y gall y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau newid, a byddwn yn diweddaru'r canllaw hwn unwaith y bydd unrhyw newidiadau wedi'u cadarnhau.
Amserlen gyfunol ar gyfer etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a Senedd Cymru
Digwyddiad
​Etholiad
Diwrnodau gwaith cyn yr etholiad (dyddiad cau os nad canol nos yw hwnnw)
Dyddiad (dyddiad cau os nad canol nos yw hwnnw)​
Cyhoeddi hysbysiad etholiadPob un
Heb fod yn fwy na 25 diwrnod
​Dydd Llun 29 Mawrth fan bellaf
Cyflwyno papurau enwebuSenedd Cymru
​Rhwng 9am a 5pm ar unrhyw ddiwrnod ar ôl cyhoeddi'r 
hysbysiad etholiad tan 5pm ar y pedwerydd diwrnod ar bymtheg cyn y diwrnod pleidleisio
Rhwng 9am a 5pm ar unrhyw ddiwrnod ar ôl cyhoeddi'r 
hysbysiad etholiad tan 5pm ar y 
pedwerydd diwrnod ar bymtheg cyn y diwrnod pleidleisio
Cyflwyno papurau enwebu

Comisiynwyr
Heddlu a Throseddu

Rhwng 10am a 4pm ar unrhyw ddiwrnod ar ôl cyhoeddi'r 
hysbysiad etholiad tan 4pm ar y pedwerydd diwrnod ar bymtheg cyn y diwrnod pleidleisio

Rhwng 10am a 4pm ar unrhyw ddiwrnod gwaith ar ôl cyhoeddi'r hysbysiad etholiad a than 4pm 
ddydd Iau 7 Ebrill

Y dyddiad cau ar gyfer dosbarthu papurau enwebu
Senedd Cymru
​19 diwrnod (5pm)
5pm ddydd Iau 8 Ebrill
​Y dyddiad cau ar gyfer dosbarthu papurau enwebu
​Comisiynwyr Heddlu a Throseddu​19 diwrnod (4pm)
​4pm ddydd Iau 8 Ebrill
Gwneud gwrthwynebiadau 
i bapurau enwebu


​Senedd Cymru​
​Ar 19 diwrnod (9am i 6pm), yn amodol ar y canlynol:

Rhwng 9am a 12 canol dydd, gellir gwneud gwrthwynebiadau i 
bob enwebiad a ddosbarthwyd

Rhwng 12 canol dydd a 6pm, dim 
ond i enwebiadau a ​ddosbarthwyd ar ôl 5pm, 20 diwrnod cyn yr etholiad y gellir gwneud gwrthwynebiadau​
Rhwng 9am a 12 canol dydd ddydd Iau 8 Ebrill, gellir gwneud gwrthwynebiadau i 
bob enwebiad a ddosbarthwyd

Rhwng 12 canol dydd a 6pm ddydd Iau Ebrill, dim ond i 
enwebiadau a ddosbarthwyd ar ôl 5pm ddydd Mercher 
7 Ebrill y gellir gwneud 
gwrthwynebiadau​
Gwneud gwrthwynebiadau 
i bapurau enwebu

Comisiynwyr Heddlu a Throseddu

​Ar 19 diwrnod (10am i 5pm), yn 
amodol ar y canlynol:

Rhwng 10am a 12 canol dydd, gellir gwneud gwrthwynebiadau i 
bob enwebiad a ddosbarthwyd

Rhwng 12 canol dydd a 5pm, dim 
ond i enwebiadau a 
ddosbarthwyd ar ôl 4pm, 20 diwrnod cyn yr etholiad y 
gellir gwneud gwrthwynebiadau​
Rhwng 10am a 12 canol dydd ddydd Iau 8 Ebrill, gellir gwneud ​gwrthwynebiadau i 
bob enwebiad a 
ddosbarthwyd

Rhwng 12 canol dydd a 5pm ddydd Iau Ebrill, dim ond i 
enwebiadau a ddosbarthwyd ar ôl 4pm ddydd Mercher 
7 Ebrill y gellir gwneud 
gwrthwynebiadau​
​Y dyddiad cau ar gyfer tynnu'n ôl Pob un
​19 diwrnod (4pm)
4pm ddydd Iau 8 Ebrill
Y dyddiad cau ar gyfer hysbysu bod asiant 
etholiadol wedi'i benodi​
Pob un
19 diwrnod (4pm)
​4pm ddydd Iau 8 Ebrill 
Cyhoeddi'r hysbysiad interim cyntaf o newid i etholiad
Pob un
19 diwrnod
Dydd Iau 8 Ebrill
​Cyhoeddi datganiad am y sawl a enwebwyd
​Comisiynwyr Heddlu a Throseddu
Heb fod yn fwy na 18 diwrnod (4pm) 
​4pm ddydd Gwener 9 Ebrill fan bellaf
​Cyhoeddi datganiad am y sawl a enwebwyd, gan gynnwys hysbysiad pleidleisio a lleoliad gorsafoedd pleidleisio​
Senedd Cymru
​Heb fod yn fwy na 18 diwrnod (4pm)
4pm ddydd Gwener 9 Ebrill fan bellaf
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau i gofrestru  
​Pob un 
​12 diwrnod
​Dydd Llun 19 Ebrill ​
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau newydd am bleidlais bost a phleidlais drwy ddirprwy, ac am newidiadau i bleidleisiau post neu bleidleisiau drwy ddirprwy sy'n bodoli eisoes 
Pob un
​11 diwrnod (5pm)
​5pm ddydd Mawrth 20 Ebrill
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau newydd i bleidleisio drwy ddirprwy (nid pleidlais drwy ddirprwy drwy'r post na phleidlais argyfwng drwy ddirprwy)
​Pob un
​6 diwrnod (5pm)
5pm ddydd Mawrth 27 Ebrill 
​Cyhoeddi'r ail hysbysiad interim o newid i etholiad
​Pob un 
​Rhwng 18 diwrnod a 6 diwrnod 
​Rhwng dydd Gwener 9 Ebrill a dydd Mawrth 27 Ebrill (gan gynnwys y dyddiadau hynny)
Cyhoeddi hysbysiad pleidleisio
Comisiynwyr Heddlu a Throseddu 
Heb fod yn fwy na 6 diwrnod
Dydd Mawrth 27 Ebrill fan bellaf
Cyhoeddi'r hysbysiad olaf o newid i etholiad 
Pob un 
5 diwrnod  
​Dydd Mercher 28 Ebrill 
Y dyddiad cau ar gyfer hysbysu bod asiantau pleidleisio, asiantau cyfrif ac is-asiantau wedi'u penodi 
​Pob un
5 diwrnod 
Dydd Mercher 28 Ebrill
​Y dyddiad cyntaf y gall etholwyr wneud cais am bleidlais bost newydd yn lle pleidlais bost a gollwyd 
Pob un 
4 diwrnod
​Dydd Iau 29 Ebrill
Diwrnod pleidleisio
Pob un 
​0 (7am i 10pm)
7am i 10pm ddydd Iau 6 Mai
​Y tro olaf y gall etholwyr wneud cais am bleidlais bost newydd yn lle pleidlais bost a ddifethwyd neu a gollwyd
​Pob un
​0 (5pm)
5pm ddydd Iau 6 Mai
Y dyddiad cau am geisiadau am bleidlais argyfwng drwy ddirprwy
Pob un
​0 (5pm)
5pm ddydd Iau 6 Mai
​Y tro olaf y gellir newid y gofrestr o ganlyniad i wall clerigol neu apêl gan y llys 
Pob un 
​0 (9pm)​
​9pm ddydd Iau 6 Ma​i​​​