Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gorsafoedd pleidleisio a chardiau pleidleisio

​​​​​Lleoliad gorsafoedd pleidleisio ar gyfer Etholaethau Caerdydd: 


​Etholaeth Canol Caerdydd y Senedd 

Cyfeirnod

​Ardal(oedd) 
Man Pleidleisio
Gorsaf bleidleisio flaenorol os ydyw wedi newid​
​C1
​AA
​Ysgol Gynradd Tredegarville, Glossop Road, Adamsdown, Caerdydd CF24 0JT​
​C2
​AB
​Canolfan Cyswllt Teuluol Plant a Theuluoedd, Metal Street, Adamsdown, Caerdydd  

​C3
​AC
​The Rubicon, Nora Street, Adamsdown, CF24 1ND
Ysgol Gynradd Stacey 
​C4
​AD/AE
​The Rubicon, Nora Street, Adamsdown, CF24 1ND
​C5
​BA
Ysgol Gynradd Fwslimaidd Caerdydd, Merthyr Street, Caerdydd CF24 4JL 
​C6
​BB
​Ysgol Gynradd Fwslimaidd Caerdydd, Merthyr Street, Caerdydd CF24 4JL 
​C7
​BC
Tŷ Nasareth, Colum Road, Caerdydd CF10 3UN 
​C8
​BD
Eglwys Highfields, Monthemer Road, Cathays, Caerdydd 
​C9
​BE
Eglwys Fethodistaidd Cathays, Cyntedd yr Eglwys, Crwys Road/Fanny Street, Caerdydd ​
​C10
​BF
Neuadd yr Eglwys, Cyffordd Rhymni, Terrace a Harriet Street, Cathays, Caerdydd
​C11
​BG
​Cyntedd, Theatr y Sherman, Senghenydd Road, Cathays, Caerdydd 
​C12
​BH
Llyfrgell Ganolog Caerdydd, Ystafell Gyfarfod, Lefel 4, Lôn y Felin, Caerdydd CF10 1FL 
​C13
​CA
Neuadd Eglwys Park End, Croesffyrdd Rhydypenau, Cyncoed, Caerdydd CF14 0 NZ
C14
​CB
​Y Caffi, Y Promenâd, Llyn Parc y Rhath, Caerdydd 
​C15
​CC/CG
Canolfan Eglwys Fethodistaidd Cyncoed, Cyncoed Road/Westminster Crescent, Caerdydd 

​C16
​CD
​Christ Church, Lake Road North, CF23 5QN
​C17
​CE/CH
​Ysgol Gynradd Lakeside, Yr Uned Feithrin, Ontario Way, Caerdydd CF23 6HB 
​Eglwys Gatholig Sant Paul 
​C18
​CF
Caban, cyffordd Gwern Rhuddi Road a Hampton Crescent East, Cyncoed, Caerdydd 
​C19
​DA/DB
​Ystafell Staff, Ysgol Gynradd Glyn-coed, Glyncoed Road, Caerdydd 
​C20
​DC/DD
Ysgol Gynradd Springwood, Pennsylvania, Llanedern, Caerdydd CF23 9LA
​C21
​DE/DI
​Eglwys Unedig Christchurch, Wellwood, Llanedern, Caerdydd 
​C22
​DF
Ystafell Staff, Ysgol Gynradd Glyn-coed, Glyncoed Road, Caerdydd 
​Cartref Nyrsio Tŷ Enfys
​C23
​DG
Ystafell Gweithgarwch 2 Dechrau’n Deg, ar dir Ysgol Gynradd Bryn Celyn, Glyn Collen, Pentwyn, Caerdydd 
​C24
​DH
​Eglwys Babyddol St Philip Evans, Llanedeyrn Drive, Llanedern, Caerdydd CF23 9UL
​C25
​EA
Y Caban, Ysgol Gynradd Parc y Rhath, Penywain Road, Y Rhath, Caerdydd 
​C26
​EB
​Canolfan Gymunedol Mackintosh, Keppoch Street, Y Rhath, Caerdydd CF24 3JW 
​C27
​EC
YMCA Plas (Neuadd Gymunedol Plasnewydd), Shakespeare Street, Plasnewydd, Caerdydd, CF24 3ES 
​C28
​ED
​22ain Neuadd Sgowtiaid, Cottrell Road, Y Rhath, Caerdydd 
​C29
​EE
​Canolfan Gymunedol Mackintosh, Keppoch Street, Y Rhath, Caerdydd CF24 3JW 
​C30
​EF
​22ain Neuadd Sgowtiaid, Cottrell Road, Y Rhath, Caerdydd 
​C31
​EG
​Canolfan Gymunedol Mackintosh, Keppoch Street, Y Rhath, Caerdydd CF24 3JW 
​C32
​FA/FB
Llyfrgell a Chanolfan Gymunedol Pen-y-lan, Penylan Road, Y Rhath, Caerdydd CF23 5HW
​Coleg Catholig Dewi Sant
​C33
​FC
​Llyfrgell a Chanolfan Gymunedol Pen-y-lan, Penylan Road, Y Rhath, Caerdydd CF23 5HW 

​C34
​FD/FH
​Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern (Ystafell Staff), Llanedeyrn Road, Caerdydd CF23 9DT
​C35
​FE
Y Ffoyer, Eglwys y Bedyddwyr Albany, Heol Albany, Y Rhath, Caerdydd
C36
FF​Ysgol Gynradd Howardian, Hammond Way, Caerdydd 
​C37
​FG
​Tŷ'r Eglwys y Rhath, Waterloo Road, Y Rhath, Caerdydd 
​C38
​FI
Y Neuadd yr Eglwys St Edward, WestvilleRoad/Blenheim Road, Y Rhath, Caerdydd​

​Etholaeth Gogledd Caerdydd y Senedd 

Cyfeirnod

​Ardal(oedd) 
Man Pleidleisio
​Gorsaf bleidleisio flaenorol os ydyw wedi newid
​N1
​29A
​Canolfan Eglwys Gymunedol Pontprennau, Heol Pontprennau, Caerdydd CF23 8LL 
​N2
​29B
Caban yn y Maes Parcio, Archfarchnad Asda, Pontprennau, Caerdydd 

​N3
​29C
Neuadd yng nghefn Eglwys y Bedyddwyr Caersalem, Eglwys y Bedyddwyr Caersalem, Eurwg Crescent, Pentref Llaneirwg, Caerdydd
​N4
29D
Caban yn y Maes Parcio, Archfarchnad Aldi, Pentwyn Road/Dartington Drive, Caerdydd 
N5
GA/JE
​Canolfan Gymunedol Mynachdy, Mynachdy Road, Gabalfa, Caerdydd, CF14 3DY 
​GA - Caban Mynachdy Road
JE - Ysgol Bryn y Deryn
​N6
GB
Canolfan Gymdeithasol, Preswylfeydd Talybont, Bevan Place, Gabalfa, Caerdydd
​N7
GC
Canolfan yr Holl Genhedloedd, Sachville Avenue, Y Mynydd Bychan, Caerdydd 
​N8
GD
Estyniad Efengylaidd y Mynydd Bychan, Llanishen Street, Caerdydd 

N9
​GE
Estyniad Efengylaidd y Mynydd Bychan, Llanishen Street, Caerdydd 
N10
HA
Neuadd Bethesda, Tyn y Parc Road, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd 
​N11
HB
​Neuadd Eglwys St Tomos, Pantbach Road, Y Mynydd Bychan, Caerdydd 
​N12
HC
Neuadd Eglwys Fethodistaidd St Andrews (Mynedfa’r Tŵr), Coronation Road/Caerphilly Road, Caerdydd 
​N13
​HD
Y Pafiliwn, Gerddi Llwynfedw, Y Mynydd Bychan, Caerdydd 
N14
HE
​Pencadlys y Sgowtiaid, St Agnes Road, Y Mynydd Bychan, Caerdydd 
​N15
HF
Ysgol Gynradd Ton Yr Ywen, Maes y Coed Road, Caerdydd 
​N16
HG
Canolfan Gymunedol Dinasyddion Y Mynydd Bychan, Neuadd Gymdeithasol/Blaen yr Adeilad, King George V Drive, Y Mynydd Bychan, Caerdydd
​N17
IA/IB
Y Neuadd Goffa, Heol y Delyn, Llys-faen, Caerdydd 

​N18
​JA/JB
Canolfan Gymunedol Ystum Taf, Hawthorn Road East, Ystum Taf, Caerdydd 
N19
​JC
Eglwys yr Holl Saint, Gabalfa Road, Ystum Taf, Caerdydd 
​N20
JD
Eglwys y Bedyddwyr Emmanuel, Gabalfa Avenue, Gabalfa, Caerdydd, CF14 2SH 
​N21
KA/KG
Canolfan Draenen Pen-y-graig, Excalibur Drive, Draenen Pen-y-graig, Caerdydd 
​N22
KB
Eglwys a Chanolfan Gymunedol Bethel, Bethal Place, Oddi ar Llangranog Road, Caerdydd 

​N23
​KC/KK
Ysgol Gynradd Draenen Pen-y-graig, Heol Hir/Hillcrest Close, Draenen Pen-y-graig, Caerdydd ​
N24
KD
​Hyb Llanisien, 11 Heol yr Orsaf, Llanisien, Caerdydd CF14 5LS 
Ysgol y Court 
​N25
KE
Caban yn y Maes Parcio, Archfarchnad Morrison, Ty Glas Road, Llanisien, Caerdydd ​
​N26
KF
​Ystafell Gymunedol, Canolfan Hamdden Llanisien, Ty Glas Road, Llanisien, Caerdydd 
​N27
​KH
​Neuadd Eglwys St Faith, Morris Avenue, Llanisien, Caerdydd 

​N28
KI
Canolfan y Plwyf, Newborough Avenue, Llanisien, Caerdydd CF14 5DB 
​N29
KJ
Eglwys Efengylaidd Llanisien, Heol Merlin, Llanisien, Caerdydd, CF14 5QD 
​Eglwys Gatholig y Santes Brigid
​N30
LA/LD
​Eglwys y Mormoniaid, Y Brif Dderbynfa, Cyffordd Heol y Deri a Heol Llanishen Fach, Caerdydd
​N31
LB
Pantmawr Inn, Tyla Teg, Pantmawr, Caerdydd CF14 7TL 
Caban Pantmawr Inn
​N32
​LC
Neuadd Goffa Rhiwbeina (Mynedfa Lôn Ucha), Rhiwbeina, Caerdydd

​N33
LE/LF
Canolfan Beulah (Canolfan Gymunedol yr Eglwys), Beulah Road, Rhiwbeina Caerdydd 

N34
LG
Neuadd Eglwys y Bedyddwyr Bethany, Heol Uchaf, Caerdydd 
​N35
​MA/MC
Ystafell Gymunedol, Oak House, Ystâd Llwyncelyn, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd 
N36
MB
Caban, Siopau Westbourne Road, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd 
​N37
​MD/ME
Neuadd yr Eglwys, Kelston Road, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd 
Canolfan Gymunedol yr Eglwys Newydd
​N38
​MF
​Ysgol Gynradd yr Eglwys Newydd (hen Ysgol Eglwys Wen), Y Feithrinfa, Erw Las, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd 
​N39
​MG
Caban, Silverbirch Close, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd
​N40
​MH/MI
Eglwys y Bedyddwyr Ararat, Ystafell 1, Plas Treoda, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1PT
​MI - Caban Heol Gabriel
​N41
​MJ
Neuadd y Pentref, Merthyr Road, Tongwynlais, Caerdydd 
​N42
​MK
Canolfan Gymunedol Yr Eglwys Newydd, Ty'n y Pwll Road, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1BU ​
​N43
​ML
Y Lolfa, Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Rygbi Yr Eglwys Newydd, Samuels Crescent, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2TH
​Etholaeth De Caerdydd a Phenarth y Senedd 

Cyfeirnod

Ardal(oedd) 
Man Pleidleisio
Gorsaf bleidleisio flaenorol os ydyw wedi newid​
​SP1
NA
Canolfan Gymunedol Butetown, Sgwâr Loudoun, Butetown, Caerdydd 
​SP2
​NB
Y Ffreutur, Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW 
Caban maes parcio Neuadd y Sir 
SP3
NC
Ysgol Gynradd Mountstuart (Y Feithrinfa), Mynedfa Stryd Stuart, Butetown, Caerdydd
​SP4
OA/OC
​Neuadd Eglwys y Bedyddwyr, Cornwall Street/Rutland Street, Caerdydd ​​
​SP5
​OB
Ysgol Gynradd Parc Ninian (Hen Ysgol Tan yr Eos), Virgil Street, Caerdydd
SP6
OD
​Neuadd y Sgowtiaid Baden, Ferry Road, Grangetown, Caerdydd CF11 0XR 
SP7
OE
Neuadd Gymunedol St Paul, Mynedfa Gefn, St Fagan’s Street, Grangetown, Caerdydd, CF11 7LH 
​SP8
OF
​Canolfan Channel, Jim Driscoll Way, Grangetown, Caerdydd CF11 7HB 
​SP9
OG/OH
St Dyfrig a St Samson, Neuadd yr Eglwys, Dinas Place, Grangetown, Caerdydd
​SP10
OI
Byddin yr Iachawdwriaeth, 234 Corporation Road, Grangetown, Caerdydd
​Canolfan Hamdden Trem y Môr
​SP11
PA/PC
Clwb Bocsio Phoenix Llanrhymni, Shaw Close, Llanrhymni, Caerdydd CF3 5NX 
Neuadd Llanrhymni
​SP12
PB
Ysgol Bro Eirwg, Ridgeway Road, Llanrhymni, Caerdydd
SP13
​PD
​Ysgol Gynradd Bryn Hafod (Uned Feithrin), Blagdon Close, Llanrhymni, Caerdydd 
SP14
​PE
Hyb Llanrhymni, Countisbury Avenue, Llanrhymni, Caerdydd, CF3 5NQ ​
SP15
​PF/QI
​Lleng Frenhinol Brydeinig, Rumney Court/British Legion Drive, Caerdydd, CF3 4BN 
Pafiliwn Bowlio Tredelerch
​SP16
​PG/PH
Neuadd yr Eglwys St Dyfrig, Countisbury Avenue, Llanrhymni, Caerdydd 
​SP17
​PI
​Neuadd y Bedyddwyr Siloam, Burnham Avenue, Llanrhymni, Caerdydd CF3 5LH 

​SP18
QA/QB/QJ
Neuadd Eglwys St Augustine, Whitehall Parade, Tredelerch, Caerdydd 
SP19
​QC
Neuadd y Sgowtiaid Tredelerch, oddi ar Trelawney Avenue/Barmouth Road, Tredelerch, Caerdydd 
SP20
​QD/QF
Hyb Partneriaeth Tredelerch (Canolfan Ieuenctid a Chymunedol Tredelerch gynt), Llanstephan road, Tredelerch, Caerdydd CF3 3JA 
​SP21
​QE/SF
Neuadd Goffa Rhyfel Tredelerch, Wentloog Road, Tredelerch, Caerdydd 
​SP22
QG/QH/QK
Clwb Cymdeithasol Earlswood, 160-164 Greenway Road, Tredelerch, Caerdydd 

​SP23
​RA
Canolfan Gymunedol East Moors, Sanquhar Street, Sblot, Caerdydd ​
​SP24
RB
Canolfan Chwaraeon a Chymunedol Yr Hen Lyfrgell, Ystafell Bute, Singleton Road, Sblot, Caerdydd CF24 2ET 
​SP25
RC
Oasis Caerdydd, Splott Road (Mynedfa Burnaby Street), Sblot, Caerdydd CF24 2BW
SP26
RD
STAR Moorland, Moorland Road, Sblot, Caerdydd CF24 2LG 
​SP27
​RE
​Ysgol Iau Baden Powell, Muirton Road, Tremorfa, Caerdydd 
​SP28
​RF
Neuadd Eglwys y Bedyddwyr Belmont, Tweedsmuir Road/Taymuir Road, Tremorfa, Caerdydd ​
​SP29
RG
Canolfan Gymunedol Tremorfa, Tweedsmuir Road, Sblot, Caerdydd 
​SP30
RH
Archfarchnad Tesco (tu fewn i’r Brif Fynedfa), Pengam Green, Tremorfa, Caerdydd 
​SP31
SA/SE/SJ
​Neuadd Gymunedol - Mynedfa Ochr, Hyb Llaneirwg, Brockhampton Road, Llaneirwg, Caerdydd, CF3 0EF
​SP32
SB/SC
Canolfan Gymunedol Trowbridge, Caernarvon Way, Trowbridge, Caerdydd 

​SP33
SD
Ysgol Gynradd Willowbrook, Sandbrook Road, Llaneirwg, Caerdydd 

​SP34
SG
Ysgol Gynradd Willowbrook, Sandbrook Road, Llaneirwg, Caerdydd 
​SP35
SH
Ysgol Gynradd Meadowlane, Heol Maes Eirwg, Trowbridge, Caerdydd
SP36
SI
Neuadd Gymunedol - Mynedfa Ochr, Hyb Llaneirwg, Brockhampton Road, Llaneirwg, Caerdydd, CF3 0EF
SP37
JA0
​Neuadd Byddin yr Iachawdwriaeth, 101a Plassey Street, Penarth, Bro Morgannwg, CF64 1EL 
​SP38
​JB0/JCO
Neuadd Plwyf St. Awstin, Albert Road, Penarth, CF64 1BX
​SP39
​JB1
Caban symudol, Maes Parcio’r Oyster Catcher, Terra Nova Way, Penarth, Bro Morgannwg, CF64 1SB 
​SP40
​JD0/JEO
Eglwys y Bedyddwyr Stanwell Road, Ystafell Ysgol yr Eglwys (wrth Ystafelloedd Paget), Penarth, Bro Morgannwg, CF64 3EG 
​SP41
​JF0/LA0
​Eglwys yr Holl Saint, Ystafell Ysgol, Sgwâr Victoria, Penarth, Bro Morgannwg, CF64 3EH 
​SP42
​JJ0
Canolfan Gymunedol Penarth Isaf, Brockhill Rise, Penarth, Bro Morgannwg, CF64 5QD 
​SP43
JK0
Canolfan Gymunedol Cwrt-y-Vil, Byrd Crescent, Penarth, Bro Morgannwg, CF64 3QU 
​SP44
​KA0/KCO/LB0
​Neuadd y Sgowtiaid Penarth a’r Cylch, Station Lane ger cyffordd Bedwas Place/Rudry Street, Penarth CF64 2TZ 
​SP45
​KB0/KD1
​Neuadd Eglwys Sant Joseff, Mynedfa Fairfield Road, Penarth, Bro Morgannwg CF64 2RL 
​SP46
KD0/KE0
​Estyniad Eglwys Hebron, Eglwys Hebron, Pill Street, Cogan, Penarth, Bro Morgannwg, CF64 2JS 
​SP47
​LC0/LD0
​Canolfan Gymunedol Glyndŵr, Glyndwr Road, Penarth, CF64 3ND ​
​SP48
MA0/OE1
Sefydliad Llandochau a Lecwydd, Neuadd Goffa, Penlan Road, Llandochau, Bro Morgannwg, CF64 2LT 
​SP49
NA0
​Llyfrgell Sili, South Road, Sili, Bro Morgannwg, CF64 5SP 
​Neuadd Jiwbilî
​SP50
NA1
Yr Hen Ysgol - Sili, 1 South Road, Sili, Bro Morgannwg, CF64 5TG 
SP​52
NB0
Adeilad y Ceidwaid, Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston, Lavernock Road, Penarth, CF64 5UY ​
​Etholaeth  Gorllewin Caerdydd y Senedd 

Cyfeirnod

​Ardal(oedd) 
Man Pleidleisio
​Gorsaf bleidleisio flaenorol os ydyw wedi newid​
W1
27A
Neuadd Bentref Gwaelod-y-Garth, Prif Ffordd, Gwaelod-y-Garth, Caerdydd 
​W2
​27B
Neuadd Bentref Pentyrch, Heol y Bryn, Pentyrch, Caerdydd 

​W3
28A
​Neuadd Eglwys Creigiau, Ffordd Caerdydd, Creigiau
​W4
28C/28F
Neuadd Bentref Sain Ffagan (Prif Neuadd), Crofft Y Genau Road, Sain Ffagan, Caerdydd
​W5
28D
​Caban, Prince of Wales Drive, gyferbyn â’r gyffordd â Old Mill Drive, Caerdydd ​
W6
TA
Caban, rhwng 18-28, The Sanctuary, Caerau, Caerdydd 
​W7
TC/TB
​Ysgol Gymraeg Nant Caerau, Caerau Lane/Heol Y Gaer, Caerau
​TB - Eglwys Bresbyteraidd Immanuel 
​W8
TD
​Canolfan Hamdden y Gorllewin (Yr Ystafell Gymunedol), Caerau Lane, Caerdydd 
​W9
TE/TF
Eglwys St Timothy, Heol Pennar, Caerau, Caerdydd CF5 5NX
​W10
TG
Hyb Cymunedol Trelái a Chaerau, Heol Orllewinol y Bont-faen, Trelái, Caerdydd 
​W11
TH
Clwb RAFA, Riverside Terrace, Caerau, Caerdydd, CF5 5AR 
​W12
UA
Pafiliwn Parc Fictoria, Parc Fictoria, Treganna, Caerdydd 
​W13
​UB
Ysgol Gynradd Lansdowne, Mynedfa Surrey Street yn unig, Caerdydd 
W14
UC/UF
Neuadd Eglwys Unedig Treganna, Theobald Road/Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Caerdydd 
W15
​UD
Pafiliwn Parc Fictoria, Parc Fictoria, Treganna, Caerdydd 
​W16
​UE
Neuadd Llanofer (Cyntedd Blaen), Romilly Road, Treganna, Caerdydd CF5 1FH 
​W17
UG
Caban, Wrth 111 Broad Street, Caerdydd

​W18
UH
YStafell y Gampfa, Tŷ Chwaraeon 1, Clos Parc Morgannwg, Caerdydd CF11 8AW
Caban Ffordd Newton
W19
VA
Eglwys Bresbyteraidd Bethel, Michaelston Road, Caerdydd CF5 4SX 

​W20
VB
Ysgol Hywel Dda (Uned Feithrin), Cambria Road/Deere Road, Caerdydd 
​W21
VC
Neuadd Byddin yr Iachawdwriaeth, Aberthaw Road, Trelái, Caerdydd 
​W22
VD
Clwb Rygbi’r Wanderers, Stirling Road, Trelái, Caerdydd

​W23
VE/VG
Neuadd Eglwys y Bedyddwyr Trelái, Eglwys ar y Gylchfan, Archer Road, Trelái, Caerdydd CF5 4FN
​W24
​VF/VI
​Neuadd Eglwys yr Atgyfodiad, Tŷ Coch Road, Trelái, CF5 4HX 
Canolfan Gymunedol Sant Ffransis
​W25
​VH
​Pafiliwn Bowls, Plymouthwood Road/Mill Road, Trelái, Caerdydd 
​W26
WA
Canolfan Hamdden y Tyllgoed, Heol Watrel, Caerdydd, CF5 3LL 
​Christchurch Y Tyllgoed ​
W27
WB
Canolfan Gymunedol Pentre-baen, Ger yr Ysgol Gynradd, Lavendar Grove/Beechley Drive, Caerdydd 
​W28
WC/WD
Neuadd Eglwys St Pedr, St Fagans Road, Y Tyllgoed, Caerdydd 
​W29
WE
​Neuadd yr Eglwys, Carter Place/Keystone Road, Caerdydd
​W30
​WF
Eglwys Bresbyteraidd y Tyllgoed, Ystafell Ysgol yr Eglwys, St Fagans Road (Mynedfa St Fagans Close), Caerdydd 
W31
XA/XF
Neuadd Eglwys St Ioan, Rachel Close, Danescourt, Caerdydd 
​W32
​XB
​Ysgol Pencae, Highfields, Llandaf, Caerdydd 

​W33
XC/XD
Y Parlwr, Cwrt Insole, Heol y Tyllgoed, Llandaf, Caerdydd, CF5 2LN 

​W34
​XE
Neuadd Blwyf Llandaf, High Street/Chapel Street, Llandaf, Caerdydd 
W35
YA
Pencadlys y Geidiaid, Bryn Derwyn, Radur, Caerdydd 
W36
YB
Neuadd y Pentref, Heol Syr Lewis, Pentre-poeth, Caerdydd 
​W37

YC
Ystafelloedd yr Hen Eglwys, Park Road, Radur, Caerdydd 
​W38
​YD
​Neuadd Eglwys Fethodistaidd Radur, Windsor Road, Radur, Caerdydd 
​W39
​ZA
Neuadd Eglwys St Catherine, Kings Road, Pontcanna, Caerdydd 
​W40
​ZB
Prif Fynedfa Conway Road, Neuadd Eglwys Fethodistaidd, Mynedfa Romilly Crescent, Treganna, Caerdydd 
​W41
​ZC
Ysgol Gynradd Severn, Severn Road, Treganna, Caerdydd 
​W42
​ZD
Canolfan Gymunedol Treganna, Leckwith Road, Treganna, Caerdydd CF11 8HG 
​W43
​ZE
​Y Ganolfan Fangladeshaidd, Machen Place, Caerdydd 
​W44
​ZF
​Neuadd Eglwys Santes Fair, Talbot Street, Glan-yr-afon, Caerdydd 
​W45
​ZG
Eglwys y Ddinas, Heol y Gadierlan Isaf, Caerdydd CF11 9AD 
​W46
ZH
​Cymuned De Glan-yr-afon, Canolfan Datblygu, Brunel Street, Caerdydd ​

Anfon cardiau pleidleisio

Bydd cardiau pleidleisio yn cael eu dosbarthu ar 22 Mawrth 2021 drwy bost ail ddosbarth i bob etholwr cymwys.  Dosberthir rhediad atodol o gardiau pleidleisio ar 22 Ebrill 2021. 

Cyflwyno Pleidleisiau Post

Bydd Pleidleisiau Post yn cael eu dosbarthu ar 19 Ebrill 2021 drwy bost dosbarth cyntaf.  Dosberthir rhediad atodol o gardiau pleidleisio ar 22 Ebrill 2021.

Sylwer mai'r dyddiad cyntaf y gallwn ailgyhoeddi pleidleisiau post ar gyfer pecynnau pleidlais bost sydd wedi’u colli neu eu difetha yw dydd Iau 29 Ebrill 2021.  Dim ond hyd at 5pm ar ddiwrnod y bleidlais y gall etholwyr ofyn am becyn pleidlais bost newydd.

Sesiynau Agor Pleidleisiau Post


​​Sesiynau Agor Pleidleisiau Post
Dyddiad
​Amseriad
​Lleoliad
Dydd Mercher 28 Ebrill 2021
9am-1pm a 1.30pm-5.30pm
​Ystafelloedd Pwyllgor 1 a 2, Cyngor Dinas Caerdydd, Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW
Dydd Iau 29 Ebrill, 2021
9am-1pm a 1.30pm-5.30pm
Ystafelloedd Pwyllgor 1 a 2, Cyngor Dinas Caerdydd, Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW
​Dydd Gwener 30 Ebrill 2021 
​9am-1pm a 1.30pm-5.30pm
​Ystafelloedd Pwyllgor 1 a 2, Cyngor Dinas Caerdydd, Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW
​Dydd Sadwrn 1 Mai 2021
9am-1pm a 1.30pm-5.30pm
​Ystafelloedd Pwyllgor 1 a 2, Cyngor Dinas Caerdydd, Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW
Dydd Mawrth 4 Mai 2021
​9am-1pm a 1.30pm-5.30pm
​Ystafelloedd Pwyllgor 1 a 2, Cyngor Dinas Caerdydd, Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW
​Dydd Mercher 5 Mai 2021
9am-1pm a 1.30pm-5.30pm
Ystafelloedd Pwyllgor 1 a 2, Cyngor Dinas Caerdydd, Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW
​Dydd Iau 6 Mai 2021​
9am-1pm a 1.30pm-5.30pm
8am - gorffen
​Ystafelloedd Pwyllgor 1 a 2, Cyngor Dinas Caerdydd, Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW
Bydd pob sesiwn yn gorffen pan na fydd rhagor o bleidleisiau post i'w prosesu. Felly, gall yr amser gorffen amrywio o'r hyn a nodwyd.

Bydd newidiadau i amser dechrau sesiwn agor pleidleisiau post neu ychwanegu sesiwn agor newydd yn cael eu hysbysu i bob ymgeisydd o leiaf 24 awr cyn y newid.

​Gwirio a Chyfrif 

Bydd blychau pleidleisio yn cael eu derbyn yn Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3ND o 10pm ddydd Iau 6 Mai 2021.  Caiff blychau pleidleisio eu cadw mewn lleoliad diogel tan ddydd Gwener 7 Mai 2021. 

Bydd y broses wirio yn dechrau am 9am yn Nhŷ Chwaraeon, Clos Parc Morgannwg, Caerdydd CF11
8AW ddydd Gwener 7 Mai 2021.

Bydd y tri phapur pleidleisio yn cael eu gwirio (Aelodau Senedd Etholaeth, Aelodau Senedd Rhanbarthol a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu) yn gyntaf.  

Wedyn bydd papurau pleidleisio'r etholaeth yn cael eu cyfrif, ac ar ôl datgan y canlyniadau byddwn yn mynd ymlaen i'r papurau pleidleisio rhanbarthol.  

Bydd papurau pleidleisio’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn cael eu cyfrif o 9am ddydd Sul 9 Mai 2021. 

​​Parcio

Parciwch yn ardal gefnogwyr oddi cartref Stadiwm Dinas Caerdydd.  Bydd staff digwyddiadau yn eich cyfeirio i le parcio. Gweld Stadiwm Dinas Caerdydd ar fap. ​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

  • Dim bwyd na diod, dim ond yn y Caffi Canolog 
  • Cadwch y cyfleuster mor lân a thaclus â phosibl
  • Rhowch unrhyw sbwriel yn y biniau a ddarperir
  • Dim ysmygu ger yr adeilad
  • Dim ond yn ystod y slot amser a neilltuwyd y byddwch yn mynd i mewn i’r cyfleuster


Gall y bobl ganlynol fynd i'r Cyfrif:


  • Yr Ymgeisydd, a’r
  • Asiant Etholiadol, a
  • Phriod neu bartner yr Ymgeisydd, a
  • 5 Asiantau Cyfrif.