Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Swyddogion Canlyniadau

Mae’r Swyddog Canlyniadau cyfrifol yn etholiadau Senedd Cymru a’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn amrywio yn dibynnu ar eu rôl a'u cyfrifoldebau rhanbarthol neu etholaethol.​

​​​Swyddogion Canlyniadau Rhanbarthol 

Swyddogion Canlyniadau Rhanbarthol sy'n gyfrifol am reoli'r etholiad yn gyffredinol ar gyfer y bleidlais ranbarthol. 
Mae pum Rhanbarth Etholiadol ar gyfer y Senedd yng Nghymru: 
 • Canolbarth a Gorllewin Cymru  
 • Gogledd Cymru 
 • Canol De Cymru
 • Dwyrain De Cymru 
 • Gorllewin De Cymru 
 
Yr ardaloedd pleidleisio o fewn Rhanbarth Canol De Cymru yw: 
 • Caerdydd
 • Rhondda Cynon Taf  
 • Bro Morgannwg 


Cysylltwch â Chyngor Bro Morgannwg​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd os hoffech holi ynglŷn â sefyll fel ymgeisydd neu blaid ranbarthol.

Swyddogion Canlyniadau Lleol 

Mae Swyddogion Canlyniadau Lleol yn gyfrifol am sicrhau bod yr etholiad yn cael ei weinyddu'n effeithiol yn eu hardal bleidleisio. 

Swyddog Canlyniadau Lleol Caerdydd: Paul Orders, Cyngor Caerdydd 

Swyddogion Canlyniadau Etholaethol (SCE)

Mae'r SCE yn gyfrifol am weinyddu enwebiadau ymgeiswyr yn yr ornest etholaethol, cynnal y bleidlais, a chyfrif pleidleisiau ar gyfer yr etholiad etholaethol a'r rhan honno o'r cynnwys rhanbarthol. 

Mae pedair etholaeth yng Nghaerdydd: 
 • Canol Caerdydd
 • Gogledd Caerdydd
 • Gorllewin Caerdydd
 • De Caerdydd a Phenarth


Swyddog Canlyniadau Lleol Caerdydd: Paul Orders, Cyngor Caerdydd 


​​