Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Busnes > Cynllunio, eiddo a rheoli adeiladau

Rheoli Cynllunio, Eiddo ac Adeiladu

Paratoi cais cynllunio

Help ac arweiniad o ran sut i wneud cais cynllunio.

Ymholiadau am Eiddo

Mae’r cyngor yn berchen ar amrywiaeth o adeiladau masnachol a diwydiannol sydd ar gael i’w rhentu neu eu prynu.

Rheoliadau Adeiladu

Cyngor manwl a chanllawiau ar y safonau adeiladau gwaelodol.


Ymholiadau ynghylch statws priffyrdd

Dysgwch union hyd y briffordd gyhoeddus sy’n ffinio ag eiddo

Pridiannau Tir Lleol​​

Rydym yn yn cynnal chwiliadau swyddogol o’r Gofrestr Pridiannau Tir Lleol am dir ac eiddo yng Nghaerdydd.

English