Paratoi cais cynllunio

Help ac arweiniad o ran sut i wneud cais cynllunio.

Ymholiadau am Eiddo

Mae’r cyngor yn berchen ar amrywiaeth o adeiladau masnachol a diwydiannol sydd ar gael i’w rhentu neu eu prynu.

Rheoliadau Adeiladu

Cyngor manwl a chanllawiau ar y safonau adeiladau gwaelodol.


Ymholiadau ynghylch statws priffyrdd

Dysgwch union hyd y briffordd gyhoeddus sy’n ffinio ag eiddo

Pridiannau Tir Lleol​​

Rydym yn yn cynnal chwiliadau swyddogol o’r Gofrestr Pridiannau Tir Lleol am dir ac eiddo yng Nghaerdydd.