Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Cynllunio

Cynllunio

Sut i wneud cais am ganiatâd cynllunio

Dysgwch ba ganiatâd a chymeradwyaeth sydd eu hangen arnoch os ydych am wneud unrhyw waith adeiladu.

Gwneud cais am ganiatâd cynllunio

Sut i wneud cais cynllunio ar-lein drwy’r porth cynllunio cenedlaethol.

Ymholiadau cyn gwneud cais ac Ymgynghoriad Cyn Gwneud Cais am Gynllun Mawr

Help a chyngor ar gwblhau eich cais cynllunio.  


Penderfyniadau a cheisiadau diweddar

Gweld rhestr wythnosol o benderfyniadau a cheisiadau cynllunio.

Gwrthwynebu cais cynllunion

Sut i wrthwynebu cais cynllunio.

Gweld a dilyn unrhyw geisiadau cynllunio

Chwiliwch, darllenwch a gwnewch sylwadau ar ein cofrestr gynllunio ar-lein o ran ceisiadau cynllunio yng Nghaerdydd.Gweld rhestr o benderfyniadau diweddar.

Polisi cynllunio

Cynlluniau presennol, canllawiau cynllunio ategol a chanllawiau cynllunio rhanbarthol

Rheoliadau Adeiladu

Cyngor manwl a chanllawiau ar y safonau adeiladau gwaelodol.​


Cadw’r Amgylchedd Hanesyddol

Gwybodaeth am adeiladau pwysig, archaeoleg a mannau agored hanesyddol Caerdydd​.

Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig (CDLl)

Gwybodaeth am y CDLl, amserlen o ddigwyddiadau pwysig, ymgynghoriadau a dogfennau.​

Systemau Draenio Cynaliadwy (SDCau)

Y safonau diweddaraf ar gyfer draenio datblygiadau newydd.

Monitro Gweithgareddau Datblygiadau Mawr

Gweld y dogfennau uwch gynllunio i’r wyth safle strategol a bennwyd drwy’r Cynllun Datblygu Lleol.


 
​​​​​​​​​​​​
English