Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymholiadau am Eiddo

Mae’r cyngor yn berchen ar amrywiaeth o adeiladau masnachol sydd ar gael i’w rhentu neu eu prynu o dro i dro.

 

Ewch i wefan Ystadau Strategol Cyngor Caerdydd​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd i gael rhagor o wybodaeth

 

Prisiadau

 

Mae grŵp prisio Cyngor Caerdydd yn rhoi cyngor prisio i’r cyngor ar ystod eang o adeiladau, eiddo a materion yn ymwneud â phrojectau strategol. Maen nhw’n cynnig gwasanaeth cynhwysfawr, ar sail profiad amrywiol yn y sectorau cyhoeddus a phreifat, er mwyn diwallu union anghenion ein cleientiaid. Gall hyn fod ar gyfer prisiad untro neu becyn cyflawn.

  

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni

 

Cysylltu â ni

© 2022 Cyngor Caerdydd