Lawrlwythwch ​ein Canllaw i Godi Estyniad i'ch Cartref (4.5MB PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​

Beth yw rheoliadau adeiladu?

Safonau a chanllawiau ar gyfer dylunio a chodi adeiladau.

A oes angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu arnaf?

Does dim angen cymeradwyaeth ar bob gwaith adeiladu Darganfod a oes angen cymeradwyaeth arnoch chi.

Gwneud cais am gymeradwyaeth rheoliadau adeiladu

Y broses gwneud cais am gymeradwyaeth.

​​​