Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Adrodd i ysgolion

Yn unol â rheoliadau, unwaith y bo’n rhesymol ymarferol gwneud hynny, mae’n rhaid i’r Fforwm roi gwybod i gorff llywodraethu pob ysgol a gynhelir gan yr awdurdod o’r ymgynghoriadau sy’n mynd rhagddynt. Wrth i’r Fforwm ddod i benderfyniad ar sut mae gwneud hyn, y dulliau a ffefrir yw:

  •     Y Fewnrwyd
  •     Cylchlythyron drwy e-bost
  •     Cynrychiolwyr y Pennaeth yn adrodd i gynadleddau priodol
  •     Cyhoeddi nodyn o’r cyfarfod ar wefan yr Awdurdod Lleol


​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd