Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyfarfodydd

​​​​​​​​​​​​​ Cynhelir o leiaf dri chyfarfod yn ystod y flwyddyn ariannol:
 
1.    Rhwng mis Mai – ystyrir effeithiau’r gyllideb flaenorol a nodir materion ar gyfer y gyllideb sydd i ddod.
 
2.    Tua Hydref/Tachwedd – ystyrir y gyllideb sydd i ddod.
 
3.    Ar ddechrau mis Ionawr – ystyrir y setliad cyllideb refeniw.
 
Caiff cyfarfodydd pellach eu trefnu, drwy gytundeb y Cadeirydd, i ystyried materion ehangach o’r fformiwla, y cynllun ar gyfer ariannu ysgolion, y setliad cyllideb refeniw, caffael a materion contractau.
 
Bydd aelodau sy’n ‘eilyddio’ yn cael gwybod ymlaen llaw a oes angen iddynt fynychu cyfarfod. Bydd cworwm mewn Fforwm os yw o leiaf 40% o’r aelodaeth gyfan yn y cyfarfod (gan gynnwys aelodau sy’n ‘eilyddio’). 
 

Amser a lleoliad 

Bydd y Fforwm yn cytuno ar ddyddiadau, amseroedd a lleoliadau pob cyfarfod.   Cytunir ar ddyddiad cyfarfodydd yng nghyfarfod olaf pob blwyddyn academaidd. Os bydd angen canslo neu ddiwygio cyfarfod a drefnwyd, Cadeirydd y Fforwm fydd yn gyfrifol am wneud y penderfyniad hwn. 
 
Yng nghyfarfod olaf y flwyddyn academaidd, bydd y Fforwm hefyd yn gweithio gyda swyddogion o’r Awdurdod Lleol i baratoi a chytuno ar flaengynllun gwaith ar gyfer y flwyddyn academaidd sydd i ddod.
 

Cyfarfodydd a drefnwyd

Cyfarfodydd a drefnwyd
​​Dyddiad
​Amser
​​Lleoliad
​24 Tachwedd​ 2021
​​​​8.30am
​Microsoft Teams​
19​ Ionawr 2022
​​​​8.30am
​Microsoft Teams​
​24 Chwefror 2022
​​​​8.30am
​Microsoft Teams​
​30 Mawrth 2022
​​​​8.30am
​Microsoft Teams​
​​25 Mai 2022
​8.30am
Microsoft Teams​
​​  Cyfarfodydd Blaenorol 

Cyfarfodydd Blaenorol
​​Dyddiad​Amser​LleoliadAgenda, cofnodion ac adroddiadau
​29 Medi 2021
​​​​8.30am
​Microsoft Teams​
​12 Mai 2021
​​​8.30am
​​​Microsoft Teams​
​​Adroddiad (186kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​17 Mawrth 2021
8.30am
Microsoft Teams
​Adroddiad (274kb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​
​​24 Chwefror 2021​
8.30am
Microsoft Teams​​
​​Adroddiad (355kb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​20 Ionawr 2021
8.30am
Microsoft Teams​​
​​Adroddiad (204kb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​25 Tachwedd 2020
8.30am
Microsoft Teams​​
​​Adroddiad (266kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​23 Medi 2020
8.30am
Microsoft Teams​​
​​Adroddiad (173kb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​​​​10 Mehefin 2020 
8.30am
​​Microsoft Teams​​
​​Adroddiad (255kb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​11 Mawrth 2020​
8.30am
Ystafell Bwyllgor 1, Neuadd y Sir
​Adroddiad (162kb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​15 Ionawr 2020
8.30am
Ystafell Bwyllgor 1, Neuadd y Sir
​Adroddiad (111kb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​27 Tachwedd 2019
8.30am
Ystafell Bwyllgor 4, Neuadd y Sir
​Adroddiad (72kb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
16 Hydref 2019
8.30am
​​Ystafell Bwyllgor 1, Neuadd y Sir​
​​Adroddiad (143kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 


 

​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd