Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Diben y fforwm

Daeth Rheoliadau Fforymau Ysgolion (Cymru) 2003 i rym ar 1 Tachwedd 2003. Nododd y rheoliadau fod yn rhaid i bob Awdurdod Lleol sefydlu Fforwm Ysgolion ar gyfer ei ardal erbyn 30 Tachwedd 2003.

Prif ddiben y Fforwm yw rhoi cyfle i’r prif randdeiliaid gynnig cyngor i’r Awdurdod ar gyllidebau ysgol ym mhob blwyddyn ariannol.

Enw’r Fforwm fydd Fforwm Cyllideb Ysgolion Caerdydd.


Cysylltwch â ni i gael gwybodaeth am y Fforwm Cyllidebau Ysgolion.

Cysylltu â ni​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd