Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Presenoldeb yn yr Ysgol

Eich cyfrifoldeb cyfreithiol

Os na fyddwch chi’n gwneud yn siŵr bod eich plentyn yn mynd i'r ysgol gallech gael dirwy a chael eich erlyn.​

Gwella safonau

Dysgwch sut rydyn ni’n gweithio gydag ysgolion a theuluoedd i wella presenoldeb mewn ysgolion yng Nghaerdydd.

Pryderu am blentyn? Beth allwch chi ei wneud

Beth i’w wneud os ydych chi’n credu nad yw plentyn yn mynd i’r ysgol neu’n cael addysg. Rhowch wybod i ni am eich pryderon.


Awgrymiadau a chyngor

Awgrymiadau ar sut i gefnogi eich plentyn a’i annog i fynd i’r ysgol.      

Hysbysiadau Cosb Benodedig am golli'r ysgol​

Gallech gael dirwy os bydd eich plentyn yn absennol o’r ysgol yn rheolaidd. Dysgwch fwy o ran pryd a sut y caiff y dirwyon hyn eu cyflwyno.​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd