Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Gwastraff ac ailgylchu > Canolfannau Ailgylchu > Canolfan Ailgylchu Ffordd Lamby

Canolfan Ailgylchu Ffordd Lamby

Cofiwch y bydd rheoliadau traffig ar waith yn Ffordd Lamby o 18 Tachwedd 2019.
Video id: 2CAoiPaG_2I

Oriau agor​

Dydd Llun i Dydd Iau ​Dydd Gwener Dydd Sadwrn a Dydd Sul
​Cyfleusterau ailgylchu ​​7.30am i 6.30pm​

Bydd y ganolfan ar gau ar ddydd Nadolig, dydd San Steffan a dydd Calan.

​​ Dydd Llun i Dydd Iau​​ Dydd Gwener Dydd Sadwrn a Dydd Sul
Cyfleusterau ailgylchu ​​9.30am i 6pm​​

Bydd y ganolfan ar gau ar ddydd Nadolig, dydd San Steffan a dydd Calan.

Weithiau, am resymau gweithredol, bydd rhaid i ni gau’r ganolfan ar fyr rybudd. Os bydd hyn yn digwydd ar benwythnos, ni fyddwn o bosibl yn gallu diweddaru ein gwefan. Dilynwch ein cyfrifon Twitter neu Facebook i gael diweddariadau.


Ni allwch gyrraedd canolfannau ailgylchu ar droed neu ar feic. Defnyddiwch car, fan neu gerbyd tebyg i ddod i’r safle.  Gweler mynediad i gerbydau​ i ganolfannau ailgylchu. 

Ceir cyfyngiad uchder o 2m yn y safle.


 Cyn i chi ddod​ Mynediad i gerbydau Eitemau y gallwch ddod â nhw

​Sut mae dod o hyd i ni

178319.25:322076.43359375|CivicAmenityDepots|500


Canolfan Ailgylchu Ffordd Lamby
Ffordd Lamby
Tredelerch
CF3 2HP

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​
​​​​​​​
English