Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ganolfan Ailgylchu Masnachol

​​
Ein nod yw cynnig opsiwn cost-effeithiol ar gyfer busnesau bach a chanolig i waredu deunydd ailgylchu a gwastraff masnachol.

 

Bydd hyn yn helpu i gynyddu’r gwastraff masnachol sy’n cael ei ddargyfeirio o safleoedd tirlenwi drwy annog masnachwyr i ailgylchu, a bydd hefyd yn helpu i leihau defnydd anghyfreithlon o ganolfannau ailgylchu fel llefydd i waredu gwastraff masnachol. 

Pwy all ddefnyddio’r gwasanaeth?

Mae’r gwasanaeth ar gael i bob busnes masnachol, ond mae wedi’i dargedu’n bennaf at fusnesau bach a chanolig, y diwydiant adeiladu, landlordiaid a busnesau lleol.

Dim ond yn safle Clos Bessemer y gallwch dalu â cherdyn debyd neu gredyd.

Pa wastraff a deunydd ailgylchu sy'n dderbyniol?


  • Gwastraff Cyffredinol
  • Ailgylchu Cymysg
  • Gwastraff gardd 
  • Seiliau Caled
  • Pren
  • Cardfwrdd
  • Bwrdd Plastr
  • Metel

 

Anogir masnachwyr i wahanu cymaint o wastraff masnachol â phosibl cyn dod i’r Ganolfan Ailgylchu Masnachol.

 

Faint mae’n ei gostio?

Deunydd

Pris (tunnell fetrig)

​Isafswm Cost (250kg)​

Gwastraff Cyffredinol

£145

250kg - ​£36.25

Gwastraff Gwyrdd/Gardd

£60*

​250kg - £15

Rwbel caled

£40*

​250kg - £10

Olew Mwyn

£400

​£250kg - £100

Coed

£85*

250kg - ​£21.25

Bwrdd plaster

£100*

​250kg - £25

Cardfwrdd

Am ddim*

​Am ddim

Metel sgrap

Am ddim*
​Am ddim

Offer Masnachol

£100 (fesul uned)

Offer Domestig​

£45 (fesul uned)

Teiars

£105*

​250kg - £26.25
​Gwasanaeth Pont pwyso Cerbyd​£20 fesul cerbyd


*Gall y costau newid yn unol â gwerthoedd y farchnad


Nid yw’r prisiau’n cynnwys TAW.

Sut i ddefnyddio’r gwasanaeth

Cam 1 

Pwyso ar y Bont Dafol a datgan pa fath o wastraff sydd gennych.

 

Cam 2
Mynd i’r man gollwng ar gyfarwyddyd y staff a dadlwytho (caiff eich gwastraff ei archwilio i sicrhau eich bod yn dadlwytho’r gwastraff a ddatganwyd gennych).

 

Cam 3
Parhau i'r man pwyso a phrosesu gwaith papur.

 

Cam 4
Talu am y gwastraff a ddadlwythwyd gyda cherdyn debyd neu gredyd cyn gadael y safle.
Fel masnachwr bydd yn ofynnol i chi gael trwydded cludo gwastraff.

 

Dysgwch am rwymedigaethau cyfreithiol​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd a gofynion cyfreithiol i sicrhau eich bod yn gwaredu gwastraff yn gywir. Ceir awgrymiadau defnyddiol​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd hefyd yn ein Cwestiynau Cyffredin. 


Amseroedd Agor

​​Dydd Llun to Dydd Gwener​Dydd Sadwrn​Dydd Sul
​7am - 12.30pm
1pm - 3.30pm
​7am - 12.30pm​Ar gae

Mae’r ganolfan wedi cau ar wyliau banc.


Mynediad olaf i’r ganolfan 15 munud cyn iddi gau.


Sut i ddod o hyd i ni

174822:316433.3359375|wastedepots|500

Clos Bessemer​

Caerdydd

CF11 8XH


I gael rhagor o wybodaeth am ddefnyddio'r Ganolfan Ailgylchu Masnachol, cysylltwch â ni.

                 

 

 

Ffon: 29 2087 2087 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​