Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ganolfan Ailgylchu Masnachol

​​ ​​​Ein nod yw cynnig opsiwn cost-effeithiol ar gyfer busnesau bach a chanolig i waredu deunydd ailgylchu a gwastraff masnachol.

 
Mae'r ganolfan ailgylchu masnachol hefyd yn agored i eiddo preswyl, a allai fod â cherbyd sy'n anaddas i'r Ganolfan Ailgylchu Cartrefi e.e. fan tipper, fan sylfaen olwyn hir neu â bagiau cymysg o wastraff na ellir ei ailgylchu nad ydyn nhw'n fodlon neu'n methu gwahanu i'w hailgylchu​

Bydd hyn yn helpu i gynyddu’r gwastraff masnachol sy’n cael ei ddargyfeirio o safleoedd tirlenwi drwy annog masnachwyr i ailgylchu, a bydd hefyd yn helpu i leihau defnydd anghyfreithlon o ganolfannau ailgylchu fel llefydd i waredu gwastraff masnachol. ​

Pwy all ddefnyddio’r gwasanaeth?

Mae’r gwasanaeth ar gael i bob busnes masnachol, ond mae wedi’i dargedu’n bennaf at fusnesau bach a chanolig, y diwydiant adeiladu, landlordiaid a busnesau lleol.

Mae'r gwasanaeth hefyd ar gael ar gyfer eiddo preswyl.

Does dim angen bod yn breswylydd neu fusnes sydd wedi ei leoli yng Nghaerdydd

Dim ond yn safle Clos Bessemer y gallwch dalu â cherdyn debyd neu gredyd.

Pa wastraff a deunydd ailgylchu sy'n dderbyniol?​

 • Gwastraff cyffredinol
 • Ailgylchu cymysg
 • Gwastraff gardd 
 • Seiliau caled
 • Pren
 • Cardfwrdd
 • Bwrdd plastr
 • Metel

 

Anogir masnachwyr i wahanu cymaint o wastraff masnachol â phosibl cyn dod i’r Ganolfan Ailgylchu Masnachol. 

Faint mae’n ei gostio?

Deunydd

Pris (tunnell fetrig)

​​Isafswm Cost (250kg)​

Gwastraff Cyffredinol​

£200

250kg: ​£50

Rwbel caled

£60*

​250kg: £15

Pren​

£100*

​250kg: £25

Gwastraff gwyrdd, gardd

£80

​250kg: £20

Bwrdd plaster

£176*

​250kg: £44

Cardfwrdd​

Am ddim*

Am ddim

Metel sgrap​

Am ddim*

Am ddim

Teiars: car (fesul uned)

£12


​​Teiars:​ tractor (fesul uned)
​£60

Olew

£450

​£112.50

Oergell masnachol​ (fesul uned)

£120*


Oergell domestig (fesul uned)
£55
​​Offer domestig fawr (fesul uned)
​£110
​Matresi (fesul uned)
​​£30
​Gwasanaeth pont pwyso cerbyd​£25 fesul cerbyd
​​


​​

Nid yw’r prisiau’n cynnwys TAW.​

*Gall y costau newid yn unol â gwerthoedd y farchnad.

Sut i ddefnyddio’r gwasanaeth

Cam 1 

Pwyso ar y Bont Dafol a datgan pa fath o wastraff sydd gennych. 

Cam 2

Mynd i’r man gollwng ar gyfarwyddyd y staff a dadlwytho (caiff eich gwastraff ei archwilio i sicrhau eich bod yn dadlwytho’r gwastraff a ddatganwyd gennych). 

Cam 3

Parhau i'r man pwyso a phrosesu gwaith papur. 

Cam 4

Talu am y gwastraff a ddadlwythwyd gyda cherdyn debyd neu gredyd cyn gadael y safle.
Fel masnachwr bydd yn ofynnol i chi gael trwydded cludo gwastraff.​

 

Dysgwch am rwymedigaethau cyfreithiol​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd a gofynion cyfreithiol i sicrhau eich bod yn gwaredu gwastraff yn gywir.


Amseroedd Agor

Amseroedd Agor
​​​Dydd Llun i Dydd Gwener​Dydd Sadwrn​Dydd Sul
​7am i 3:15pm
(Ar gau 12:30pm i 1pm)
​7am i 12:30pm
​Ar gau

Mae’r ganolfan wedi cau ar wyliau banc.


D
ydd Llun i Ddydd Gwener 

Mynediad olaf cyn cinio:  
 • 12 hanner dydd ar gyfer cerbydau y mae angen eu dadlwytho 
 • 12:15pm ar gyfer pob cerbyd arall 


Mynediad olaf cyn cau:  
 • 2:45pm ar gyfer cerbydau y mae angen eu dadlwytho 
 • 3pm ar gyfer pob cerbyd arall  


Dyddiau Sadwrn

Mynediad olaf cyn cau: 
 • 11:45am ar gyfer cerbydau y mae angen eu dadlwytho 
 • 12 hanner dydd ar gyfer pob cerbyd arall Sut i ddod o hyd i ni

174822:316433.3359375|wastedepots|500

Clos Bessemer​

Caerdydd

CF11 8XH


I gael rhagor o wybodaeth am ddefnyddio'r Ganolfan Ailgylchu Masnachol, cysylltwch â ni. 

Ffon: 29 2087 2087 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd