Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Gwastraff ac ailgylchu > Canolfannau Ailgylchu > Canolfan Ailgylchu Clos Bessemer

Canolfan Ailgylchu Clos Bessemer

Video id: dIdqtZXVpoE

Oriau agor

Dydd Llun i Dydd Iau​ Dydd Gwener Dydd Sadwrn a Dydd Sul
​Cyfleusterau ailgylchu​ ​​7.30am i 6.30pm​

Mae’r ganolfan ar gau ar Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.

​​ Dydd Llun i Dydd Iau​​​ Dydd Gwener Dydd Sadwrn a Dydd Sul
Cyfleusterau ailgylchu​ ​​9.30am i 6pm​​

Mae’r ganolfan ar gau ar Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.
Weithiau mae angen inni gau’r ganolfan ar fyr rybudd am resymau gweithredol. Os bydd hyn yn digwydd ar benwythnos mae’n bosibl na fydd modd inni ddiweddaru ein gwefan. Dylech ddilyn ein cyfrif ar Twitter​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd neu Facebook​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd er mwyn gweld diweddariadau.


  

Mae gennym hefyd ganolfan ailgylchu masnachol yng Nghlos Bessemer​​​​​​​​​​​​​​


Ni allwch gyrraedd canolfannau ailgylchu ar droed neu ar feic. Defnyddiwch car, fan neu gerbyd tebyg i ddod i’r safle. Gweler mynediad i gerbydau​ i ganolfannau ailgylchu.​​Cyn i chi ddod​ Mynediad i gerbydau Eitemau y gallwch ddod â nhw

Sut i ddod o hyd inni​

174820.625:316414.98046875|CivicAmenityDepots


Canolfan Ailgylchu Clos Bessemer

Clos Bessemer

Lecwydd

CF11 8XH​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English