Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Trwyddedau Parcio Parthau

​​​​
Mae trwyddedau parthau yn berthnasol i rai ardaloedd parcio i breswylwyr yng Nghaerdydd.

Mae gwahanol fathau o fannau parcio yn yr ardaloedd trwydded parcio parthau yng Nghaerdydd.

Mannau parcio i breswylwyr

Os ydych yn parcio mewn man parcio i breswylwyr rhwng 8am a 10pm, o ddydd Llun i ddydd Sul, mae angen trwydded parcio i breswylwyr arnoch.
 

Mannau parcio aros cyfyngedig

Gallwch barcio mewn man aros cyfyngedig am hyd at 2 awr rhwng 8am a 6pm, o ddydd Llun i ddydd Sul.

Gallwch barcio cyhyd ag y mynnwch os oes gennych drwydded parcio i breswylwyr.

Darllenwch yr arwyddion stryd i wybod pa drwydded sy'n gymwys a'r cyfyngiadau amser sydd ar waith 

Mannau parcio talu ac aros 

Gallwch barcio cyhyd ag y mynnwch yn y mannau parcio Talu ac aros.

Rheolir yr holl barcio rhwng 8am a 6pm. 

Ni wneir unrhyw newidiadau i'r mannau anabl presennol fel rhan o'r broses hon 

Parthau parcio

  • Parth C1 
  • Parth C2 
  • Parth C3 
  • Parth C4 

Gwneud cais am drwydded 


Efallai y gallwch wneud cais am drwydded busnes​ neu drwydded gymunedol.

Trwyddedau Glas

Os ydych yn byw mewn ardal parcio â thrwydded las, gallwch barcio ar unrhyw stryd yn ardal eich trwydded. Bydd hyn yn cael ei nodi ar y drwydded. 

Darllenwch yr arwyddion wrth fynd i mewn i’r ardal barcio i wybod pa drwydded sydd ei hangen arnoch i barcio yno.

Ni allwch barcio ar unrhyw gyfyngiadau parcio eraill o fewn yr ardal parcio â thrwydded, megis ar linellau melyn dwbl.
© 2022 Cyngor Caerdydd