Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Beth i'w wneud os ydych wedi derbyn Rhybudd Gorfodi

​​​​​​​​​​​Os byddwch chi'n anwybyddu'r Hysbysiad Tâl Cosb (HTC)​, bydd y gosb yn cynyddu a byddwn yn gwneud cais i’r Ganolfan Gorfodi Traffig gofrestru'r swm sy'n ddyledus fel dyled.  Bydd gwarant yn cael ei chyhoeddi a bydd costau cyfreithiol yn cael eu hychwanegu.  Mae gwarant yn caniatáu inni gyhoeddi Rhybudd Gorfodi a chymryd camau adennill. 

Er mwyn ein hatal rhag cymryd camau adennill ac ychwanegu costau pellach, bydd angen i chi dalu'r HTC yn llawn, gan gynnwys unrhyw gostau sydd eisoes wedi'u hychwanegu.  Os na allwch dalu'r tâl llawn sy'n weddill, gallwch drefnu taliad gyda ni. 
 
I gysylltu â ni, gallwch: 


Gallwch osgoi camau adennill trwy gysylltu â ni cyn gynted â phosibl.​
Os na fyddwch yn gwneud taliad llawn neu'n trefnu ad-daliadau gyda ni, byddwn yn cymryd camau adennill a bydd costau pellach yn cael eu hychwanegu. 

Ffioedd gorfodi 
Ffioedd
Rheswm dros ychwanegu ffioedd 
£75
Codir y ffi hon arnoch os na fyddwch yn talu.
Mae'r ffi yn angenrheidiol er mwyn i'ch dyled gael ei throsglwyddo i Asiantau Gorfodi.
​£235
​Codir tâl arnoch os bydd yn rhaid i Asiantau Gorfodi ymweld â chi yn eich eiddo.  
Os yw'r ddyled yn fwy na £1,500.00, codir 7.5% arall arnoch.
​£110
Bydd yn rhaid i chi dalu'r ffi hon os bydd yn rhaid i Asiantau Gorfodi dynnu nwyddau o'ch eiddo a'u gwerthu mewn arwerthiant.
Os yw'r ddyled yn fwy na £1,500.00, codir 7.5% arall arnoch.​
Os yw eich dyled yn cael ei thrin gan un o'n hasiantaethau cysylltiedig, bydd angen i chi gysylltu â nhw i drafod ad-dalu. ​

Bristow and Sutor Enforcement Agency

​Bartleet Road, Washford, Redditch, Worcs, B98 0FL

Ffôn: 033 0390 2010

Asiantaeth Gorfodi Sifil Excel 

Marine House, 2 Marine Road, Bae Colwyn, Conwy, L29 8PH
 
Ffôn: 0330 363 9988
Marston Holdings  ​​​

Marston, PO BOX 12019, Epping, CM16 9EB

Ffôn​​: 0333 320 1822
 


Os yw eich dyled yn cael ei thrin gan Asiant Gorfodi Cyngor Caerdydd, cysylltwch â ni.

​Bydd manylion cyswllt yr asiant ar yr Hysbysiad Presenoldeb a adewir yn eich eiddo.

Sut i apelio yn erbyn gwarant  


Unwaith y byddwch wedi derbyn Hysbysiad Gorfodi, rydych wedi colli'r hawl i apelio yn erbyn y drosedd wreiddiol a byddwch ond yn apelio yn erbyn y gwarant.

Ar hyn o bryd mae pedwar rheswm posibl dros apelio: 

  • Ni chawsoch yr Hysbysiad i Berchennog neu Hysbysiad Tâl Cosb. 
  • Apeliais yn erbyn penderfyniad yr Awdurdod Lleol i wrthod fy sylwadau, o fewn 28 diwrnod i gyflwyno’r hysbysiad gwrthod, ond heb gael ymateb i fy apêl.  
  • Cyflwynais sylwadau am yr hysbysiad tâl cosb i’r awdurdod gorfodi perthnasol o fewn 28 diwrnod i gyflwyno’r Hysbysiad i Berchennog, ond heb gael hysbysiad gwrthod 
  • Mae'r tâl cosb wedi'i dalu'n llawn. 


Gallwch gael y ffurflenni apelio trwy gysylltu â'r Ganolfan Gorfodi Traffig.

Ffôn: 0300 123 1059
Ffôn: 0160 461 9450 

5ed Llawr
St Katharine's House
21-27 St Katharine's Street
Northampton
NN1 2LH

Fel arall, ewch i GOV.UK i lawrlwytho'r ffurflenni perthnasol.  Bydd angen i chi lenwi'r ffurflenni TE7 a TE9​ a defnyddio'r rhif rhybudd HTC sy'n dechrau gyda QC. 

Mae'n rhaid i chi anfon y ffurflenni i'r Ganolfan Gorfodi Traffig i gael eu prosesu. ​


© 2022 Cyngor Caerdydd