Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cerdded a beicio

Mae map cerdded a beicio (8mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd am ddim Caerdydd yn ddelfrydol os ydych chi eisiau cynllunio eich siwrneiau cerdded a beicio yng Nghaerdydd. 

Gallwch gasglu map beicio mewn sawl lleoliad ledled y ddinas, gan gynnwys llyfrgelloedd a chanolfannau dysgu cymunedol. 

NextbikeMae Caerdydd yn cynnal un o weithredwyr rhannu beiciau helaethaf y byd – Nextbike.

Mae Nextbike yn system rhannu beiciau drwy danysgrifiad sydd â 50 gorsaf ledled Caerdydd â 500 o feiciau i’w rhentu ar unrhyw adeg o’r dydd. 

Sut mae’n gweithio?

Gallwch gofrestru cyfrif drwy lawrlwytho’r app i ffôn clyfar, mynd i’r wefan neu alw’r llinell gymorth. 

I ddatgloi Nextbike gallwch naill ai sganio’r cod QR neu nodi rhif y beic yn yr app, neu drwy’r llinell gymorth. 


Mae beicio’n lleihau traffig, yn rhyddhau mannau parcio ac yn fodd iachach o deithio’r ddinas.

Beicffyrdd


Mae Cyngor Caerdydd yn datblygu cynigion ar gyfer pum Beicffyrdd​ i gynorthwyo a hyrwyddo beicio ar gyfer pobl o bob oedran a gallu.

Bydd y llwybrau a gynigir yn cysylltu cymunedau â phrif gyrchfannau trwy’r ddinas, yn cynnwys canol y ddinas a’r Bae. 

I gael rhagor o fanylion ar ddatblygiad rhwydwaith cerdded a beicio Caerdydd yn ogystal â llawer o wybodaeth a chyngor defnyddiol ewch i  Cadw Caerdydd i Symud​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd
 

​​      

 

​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​