Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cerdded a beicio

Mae map cerdded a beicio (8mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd am ddim Caerdydd yn ddelfrydol os ydych chi eisiau cynllunio eich siwrneiau cerdded a beicio yng Nghaerdydd. 

Gallwch gasglu map beicio mewn sawl lleoliad ledled y ddinas, gan gynnwys llyfrgelloedd a chanolfannau dysgu cymunedol. 

Beicffyrdd

Mae Cyngor Caerdydd yn datblygu cynigion ar gyfer 6 Beicffyrdd​ i gynorthwyo a hyrwyddo beicio ar gyfer pobl o bob oedran a gallu. Bydd y llwybrau a gynigir yn cysylltu cymunedau â phrif gyrchfannau trwy’r ddinas, yn cynnwys canol y ddinas a’r Bae. 

I gael rhagor o fanylion ar ddatblygiad rhwydwaith cerdded a beicio Caerdydd yn ogystal â llawer o wybodaeth a chyngor defnyddiol ewch i  Cadw Caerdydd i Symud​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd 

​​
Cysylltu â ni
​​​​​​​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd