Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Cynllunio > Polisi cynllunio

Polisi cynllunio

Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig (CDLl)

Gwybodaeth am y CDLl, amserlen o ddigwyddiadau pwysig, ymgynghoriadau a dogfennau.

Canllawiau Cynllunio Ategol

Rhagor o fanylion am rai polisïau a chynigion mewn cynlluniau datblygu presennol.

Canllawiau Cynllunio Rhanbarthol

Gweithio mewn partneriaeth â De-ddwyrain Cymru i reoleiddio cynllunio yn y rhanbarth.


Monitro Datblygiadau

Rydym yn cadw llygad ar faint o ddatblygiadau Tai a Masnachol sy’n mynd rhagddynt yng Nghaerdydd.

Rheoli Arwyddion Gosod Eiddo

Y cyfyngiadau a gynigir yn wardiau Cathays a Phlasnewydd.

Adolygiad llawn ar gynllun datblygu lleol

Er mwyn sicrhau bod y cynllun yn aros yn gyfredol, mae gofyniad statudol y cynhelir adolygiad o fewn 4 blynedd wedi mabwysiadu’r Cynllun.

​​​​​​​​​
English